-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 94
Giải bảy 779
Giải sáu 3641 4779 3351
Giải năm 3354
Giải bốn 76086 46524 06199 21675
12306 55005 80918
Giải ba 23397 97487
Giải nhì 84971
Giải nhất 62518
Đặc biệt 940657
Đầu Đuôi
0 5,6
1 8,8
2 4
3
4 1
5 1,4,7
6
7 1,5,9,9
8 6,7
9 4,7,9
Đầu Đuôi
0
4,5,7 1
2
3
2,5,9 4
0,7 5
0,8 6
5,8,9 7
1,1 8
7,7,9 9
Giải tám 97
Giải bảy 205
Giải sáu 5028 0677 3516
Giải năm 0598
Giải bốn 78266 63230 62314 33810
56571 54924 58405
Giải ba 87179 63689
Giải nhì 57272
Giải nhất 11493
Đặc biệt 792299
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,4,6
2 4,8
3 0
4
5
6 6
7 1,2,7,9
8 9
9 3,7,8,9
Đầu Đuôi
1,3 0
7 1
7 2
9 3
1,2 4
0,0 5
1,6 6
7,9 7
2,9 8
7,8,9 9
Giải tám 97
Giải bảy 787
Giải sáu 9443 0014 5750
Giải năm 5192
Giải bốn 41310 88375 04392 18215
43775 84802 56552
Giải ba 24642 22519
Giải nhì 85396
Giải nhất 04073
Đặc biệt 227950
Đầu Đuôi
0 2
1 0,4,5,9
2
3
4 2,3
5 0,0,2
6
7 3,5,5
8 7
9 2,2,6,7
Đầu Đuôi
1,5,5 0
1
0,4,5,9,9 2
4,7 3
1 4
1,7,7 5
9 6
8,9 7
8
1 9
Giải tám 20
Giải bảy 414
Giải sáu 1421 7695 5819
Giải năm 4063
Giải bốn 04023 35000 07757 90692
08755 18025 93478
Giải ba 94865 55805
Giải nhì 88192
Giải nhất 70884
Đặc biệt 125806
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 4,9
2 0,1,3,5
3
4
5 5,7
6 3,5
7 8
8 4
9 2,2,5
Đầu Đuôi
0,2 0
2 1
9,9 2
2,6 3
1,8 4
0,2,5,6,9 5
0 6
5 7
7 8
1 9
Giải tám 55
Giải bảy 982
Giải sáu 6823 7216 3387
Giải năm 2205
Giải bốn 58805 68361 28256 42466
30264 66479 94950
Giải ba 58734 94033
Giải nhì 44439
Giải nhất 71831
Đặc biệt 393591
Đầu Đuôi
0 5,5
1 6
2 3
3 1,3,4,9
4
5 0,5,6
6 1,4,6
7 9
8 2,7
9 1
Đầu Đuôi
5 0
3,6,9 1
8 2
2,3 3
3,6 4
0,0,5 5
1,5,6 6
8 7
8
3,7 9