-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 97
Giải bảy 766
Giải sáu 8665 4525 5699
Giải năm 2893
Giải bốn 80722 29081 66553 87967
26128 22091 50269
Giải ba 83007 69917
Giải nhì 53059
Giải nhất 62464
Đặc biệt 013099
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 2,5,8
3
4
5 3,9
6 4,5,6,7,9
7
8 1
9 1,3,7,9,9
Đầu Đuôi
0
8,9 1
2 2
5,9 3
6 4
2,6 5
6 6
0,1,6,9 7
2 8
5,6,9,9 9
Giải tám 18
Giải bảy 978
Giải sáu 8799 8118 3357
Giải năm 8610
Giải bốn 08594 74625 44415 27544
36963 02071 57395
Giải ba 31943 11748
Giải nhì 48761
Giải nhất 35865
Đặc biệt 062866
Đầu Đuôi
0
1 0,5,8,8
2 5
3
4 3,4,8
5 7
6 1,3,5,6
7 1,8
8
9 4,5,9
Đầu Đuôi
1 0
6,7 1
2
4,6 3
4,9 4
1,2,6,9 5
6 6
5 7
1,1,4,7 8
9 9
Giải tám 71
Giải bảy 492
Giải sáu 4515 8804 1434
Giải năm 8078
Giải bốn 68697 67158 43103 24597
11303 94886 07678
Giải ba 33698 28306
Giải nhì 39366
Giải nhất 41945
Đặc biệt 891000
Đầu Đuôi
0 0,3,3,4,6
1 5
2
3 4
4 5
5 8
6 6
7 1,8,8
8 6
9 2,7,7,8
Đầu Đuôi
0 0
7 1
9 2
0,0 3
0,3 4
1,4 5
0,6,8 6
9,9 7
5,7,7,9 8
9
Giải tám 32
Giải bảy 528
Giải sáu 8711 7363 3757
Giải năm 2513
Giải bốn 79374 38025 17120 98136
18006 81579 74326
Giải ba 59271 78501
Giải nhì 09655
Giải nhất 87025
Đặc biệt 640400
Đầu Đuôi
0 0,1,6
1 1,3
2 0,5,5,6,8
3 2,6
4
5 5,7
6 3
7 1,4,9
8
9
Đầu Đuôi
0,2 0
0,1,7 1
3 2
1,6 3
7 4
2,2,5 5
0,2,3 6
5 7
2 8
7 9
Giải tám 68
Giải bảy 313
Giải sáu 2150 0436 9922
Giải năm 6403
Giải bốn 39440 63411 39313 67901
11229 36899 54189
Giải ba 72737 13959
Giải nhì 42614
Giải nhất 65293
Đặc biệt 439805
Đầu Đuôi
0 1,3,5
1 1,3,3,4
2 2,9
3 6,7
4 0
5 0,9
6 8
7
8 9
9 3,9
Đầu Đuôi
4,5 0
0,1 1
2 2
0,1,1,9 3
1 4
0 5
3 6
3 7
6 8
2,5,8,9 9