-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 16-1-2022 chủ nhật
Giải 8 59
Giải 7 158
Giải 6 828552110281
Giải 5 8733
Giải 4 84850034215015925019654011504499398
Giải 3 6468764802
Giải 2 53557
Giải 1 40659
ĐB 414541
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,9
2 1
3 3
4 1,4
5 0,7,8,9,9,9
6
7
8 1,5,7
9 8
Đầu Đuôi
5 0
0,1,2,4,8 1
0 2
3 3
4 4
8 5
6
5,8 7
5,9 8
1,5,5,5 9
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 9-1-2022 chủ nhật
Giải 8 22
Giải 7 222
Giải 6 696068647817
Giải 5 5958
Giải 4 81264659871518940340060421514057410
Giải 3 7821991375
Giải 2 81162
Giải 1 13308
ĐB 565089
Đầu Đuôi
0 8
1 0,7,9
2 2,2
3
4 0,0,2
5 8
6 0,2,4,4
7 5
8 7,9,9
9
Đầu Đuôi
1,4,4,6 0
1
2,2,4,6 2
3
6,6 4
7 5
6
1,8 7
0,5 8
1,8,8 9
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 2-1-2022 chủ nhật
Giải 8 83
Giải 7 865
Giải 6 798506382943
Giải 5 1286
Giải 4 78747256498353968056451904255888981
Giải 3 8100286907
Giải 2 46126
Giải 1 47187
ĐB 764841
Đầu Đuôi
0 2,7
1
2 6
3 8,9
4 1,3,7,9
5 6,8
6 5
7
8 1,3,5,6,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,8 1
0 2
4,8 3
4
6,8 5
2,5,8 6
0,4,8 7
3,5 8
3,4 9
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 26-12-2021 chủ nhật
Giải 8 31
Giải 7 880
Giải 6 217164230674
Giải 5 6042
Giải 4 02438991588594972488178235579027157
Giải 3 7021960004
Giải 2 02290
Giải 1 18809
ĐB 033732
Đầu Đuôi
0 4,9
1 9
2 3,3
3 1,2,8
4 2,9
5 7,8
6
7 1,4
8 0,8
9 0,0
Đầu Đuôi
8,9,9 0
3,7 1
3,4 2
2,2 3
0,7 4
5
6
5 7
3,5,8 8
0,1,4 9
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 19-12-2021 chủ nhật
Giải 8 04
Giải 7 542
Giải 6 956810497369
Giải 5 3421
Giải 4 95516728646707684678140864179539854
Giải 3 2770106940
Giải 2 43831
Giải 1 22393
ĐB 377628
Đầu Đuôi
0 1,4
1 6
2 1,8
3 1
4 0,2,9
5 4
6 4,8,9
7 6,8
8 6
9 3,5
Đầu Đuôi
4 0
0,2,3 1
4 2
9 3
0,5,6 4
9 5
1,7,8 6
7
2,6,7 8
4,6 9