-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 4-7-2021 chủ nhật
Giải 8 89
Giải 7 990
Giải 6 419639926427
Giải 5 4517
Giải 4 00547849773649523624433251994413214
Giải 3 4097719874
Giải 2 09517
Giải 1 97437
ĐB 220816
Đầu Đuôi
0
1 4,6,7,7
2 4,5,7
3 7
4 4,7
5
6
7 4,7,7
8 9
9 0,2,5,6
Đầu Đuôi
9 0
1
9 2
3
1,2,4,7 4
2,9 5
1,9 6
1,1,2,3,4,7,7 7
8
8 9
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 27-6-2021 chủ nhật
Giải 8 22
Giải 7 821
Giải 6 842438220464
Giải 5 8123
Giải 4 44015457628798320428611300419842965
Giải 3 9085696478
Giải 2 52761
Giải 1 86200
ĐB 523343
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 1,2,2,3,4,8
3 0
4 3
5 6
6 1,2,4,5
7 8
8 3
9 8
Đầu Đuôi
0,3 0
2,6 1
2,2,6 2
2,4,8 3
2,6 4
1,6 5
5 6
7
2,7,9 8
9
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 20-6-2021 chủ nhật
Giải 8 60
Giải 7 037
Giải 6 201454446076
Giải 5 0508
Giải 4 49001267975138687216316373369025272
Giải 3 8488857753
Giải 2 65720
Giải 1 53974
ĐB 372174
Đầu Đuôi
0 1,8
1 4,6
2 0
3 7,7
4 4
5 3
6 0
7 2,4,4,6
8 6,8
9 0,7
Đầu Đuôi
2,6,9 0
0 1
7 2
5 3
1,4,7,7 4
5
1,7,8 6
3,3,9 7
0,8 8
9
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 13-6-2021 chủ nhật
Giải 8 30
Giải 7 553
Giải 6 230799604517
Giải 5 7987
Giải 4 44895894944427820163129227611897182
Giải 3 7423271366
Giải 2 57156
Giải 1 70139
ĐB 848912
Đầu Đuôi
0 7
1 2,7,8
2 2
3 0,2,9
4
5 3,6
6 0,3,6
7 8
8 2,7
9 4,5
Đầu Đuôi
3,6 0
1
1,2,3,8 2
5,6 3
9 4
9 5
5,6 6
0,1,8 7
1,7 8
3 9
XSMN » XSTG » Xổ số Tiền Giang 6-6-2021 chủ nhật
Giải 8 50
Giải 7 727
Giải 6 988160514978
Giải 5 0913
Giải 4 03210970067630604828212831943621626
Giải 3 3223646735
Giải 2 68138
Giải 1 44193
ĐB 614830
Đầu Đuôi
0 6,6
1 0,3
2 6,7,8
3 0,5,6,6,8
4
5 0,1
6
7 8
8 1,3
9 3
Đầu Đuôi
1,3,5 0
5,8 1
2
1,8,9 3
4
3 5
0,0,2,3,3 6
2 7
2,3,7 8
9