-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 56
Giải bảy 188
Giải sáu 1887 5877 6344
Giải năm 6132
Giải bốn 61945 19388 79827 68852
92578 75605 33241
Giải ba 71059 39152
Giải nhì 63151
Giải nhất 64979
Đặc biệt 683918
Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 7
3 2
4 1,4,5
5 1,2,2,6,9
6
7 7,8,9
8 7,8,8
9
Đầu Đuôi
0
4,5 1
3,5,5 2
3
4 4
0,4 5
5 6
2,7,8 7
1,7,8,8 8
5,7 9
Giải tám 42
Giải bảy 296
Giải sáu 4855 2648 7629
Giải năm 1238
Giải bốn 30829 06208 14192 30547
65637 63574 63668
Giải ba 01131 68321
Giải nhì 01749
Giải nhất 90512
Đặc biệt 953179
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 1,9,9
3 1,7,8
4 2,7,8,9
5 5
6 8
7 4,9
8
9 2,6
Đầu Đuôi
0
2,3 1
1,4,9 2
3
7 4
5 5
9 6
3,4 7
0,3,4,6 8
2,2,4,7 9
Giải tám 83
Giải bảy 848
Giải sáu 4528 0466 2565
Giải năm 0457
Giải bốn 58086 63152 81638 21637
51414 46535 99674
Giải ba 89229 06981
Giải nhì 35072
Giải nhất 02925
Đặc biệt 157196
Đầu Đuôi
0
1 4
2 5,8,9
3 5,7,8
4 8
5 2,7
6 5,6
7 2,4
8 1,3,6
9 6
Đầu Đuôi
0
8 1
5,7 2
8 3
1,7 4
2,3,6 5
6,8,9 6
3,5 7
2,3,4 8
2 9
Giải tám 05
Giải bảy 580
Giải sáu 8033 9785 7681
Giải năm 6944
Giải bốn 95043 07206 12250 16952
69208 08509 08735
Giải ba 63798 16534
Giải nhì 76761
Giải nhất 52229
Đặc biệt 986566
Đầu Đuôi
0 5,6,8,9
1
2 9
3 3,4,5
4 3,4
5 0,2
6 1,6
7
8 0,1,5
9 8
Đầu Đuôi
5,8 0
6,8 1
5 2
3,4 3
3,4 4
0,3,8 5
0,6 6
7
0,9 8
0,2 9
Giải tám 72
Giải bảy 575
Giải sáu 9025 7517 5378
Giải năm 5005
Giải bốn 00062 87476 55303 61518
61444 60101 66647
Giải ba 04516 94983
Giải nhì 69988
Giải nhất 58645
Đặc biệt 465176
Đầu Đuôi
0 1,3,5
1 6,7,8
2 5
3
4 4,5,7
5
6 2
7 2,5,6,6,8
8 3,8
9
Đầu Đuôi
0
0 1
6,7 2
0,8 3
4 4
0,2,4,7 5
1,7,7 6
1,4 7
1,7,8 8
9