-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 95
Giải bảy 196
Giải sáu 1441 9293 7666
Giải năm 6047
Giải bốn 31217 56711 25208 75849
17870 77806 73191
Giải ba 24606 29425
Giải nhì 95098
Giải nhất 63670
Đặc biệt 709187
Đầu Đuôi
0 6,6,8
1 1,7
2 5
3
4 1,7,9
5
6 6
7 0,0
8 7
9 1,3,5,6,8
Đầu Đuôi
7,7 0
1,4,9 1
2
9 3
4
2,9 5
0,0,6,9 6
1,4,8 7
0,9 8
4 9
Giải tám 09
Giải bảy 540
Giải sáu 7723 0943 1791
Giải năm 2214
Giải bốn 89263 06080 87897 89396
13494 05916 34204
Giải ba 86710 35309
Giải nhì 17020
Giải nhất 98197
Đặc biệt 155832
Đầu Đuôi
0 4,9,9
1 0,4,6
2 0,3
3 2
4 0,3
5
6 3
7
8 0
9 1,4,6,7,7
Đầu Đuôi
1,2,4,8 0
9 1
3 2
2,4,6 3
0,1,9 4
5
1,9 6
9,9 7
8
0,0 9
Giải tám 49
Giải bảy 606
Giải sáu 0168 8915 1645
Giải năm 8141
Giải bốn 24963 01856 80109 08562
64883 85350 73233
Giải ba 44000 41402
Giải nhì 84907
Giải nhất 16226
Đặc biệt 416616
Đầu Đuôi
0 0,2,6,7,9
1 5,6
2 6
3 3
4 1,5,9
5 0,6
6 2,3,8
7
8 3
9
Đầu Đuôi
0,5 0
4 1
0,6 2
3,6,8 3
4
1,4 5
0,1,2,5 6
0 7
6 8
0,4 9
Giải tám 35
Giải bảy 386
Giải sáu 6805 7897 5143
Giải năm 3592
Giải bốn 62337 70931 62665 92864
94884 42972 44440
Giải ba 64591 41880
Giải nhì 67196
Giải nhất 76649
Đặc biệt 740467
Đầu Đuôi
0 5
1
2
3 1,5,7
4 0,3,9
5
6 4,5,7
7 2
8 0,4,6
9 1,2,6,7
Đầu Đuôi
4,8 0
3,9 1
7,9 2
4 3
6,8 4
0,3,6 5
8,9 6
3,6,9 7
8
4 9
Giải tám 93
Giải bảy 978
Giải sáu 5576 5060 8423
Giải năm 9054
Giải bốn 50275 57169 94151 00061
32089 81995 93194
Giải ba 06924 36553
Giải nhì 86372
Giải nhất 96312
Đặc biệt 634882
Đầu Đuôi
0
1 2
2 3,4
3
4
5 1,3,4
6 0,1,9
7 2,5,6,8
8 2,9
9 3,4,5
Đầu Đuôi
6 0
5,6 1
1,7,8 2
2,5,9 3
2,5,9 4
7,9 5
7 6
7
7 8
6,8 9