-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 23
Giải bảy 084
Giải sáu 9017 6910 9760
Giải năm 7578
Giải bốn 71679 01094 25035 88696
97314 47577 56824
Giải ba 82103 15396
Giải nhì 45677
Giải nhất 99217
Đặc biệt 433425
Đầu Đuôi
0 3
1 0,4,7,7
2 3,4,5
3 5
4
5
6 0
7 7,7,8,9
8 4
9 4,6,6
Đầu Đuôi
1,6 0
1
2
0,2 3
1,2,8,9 4
2,3 5
9,9 6
1,1,7,7 7
7 8
7 9
Giải tám 32
Giải bảy 690
Giải sáu 7473 8441 6469
Giải năm 1337
Giải bốn 46907 38472 68891 90862
03389 62655 27181
Giải ba 70499 91557
Giải nhì 82369
Giải nhất 04842
Đặc biệt 295216
Đầu Đuôi
0 7
1 6
2
3 2,7
4 1,2
5 5,7
6 2,9,9
7 2,3
8 1,9
9 0,1,9
Đầu Đuôi
9 0
4,8,9 1
3,4,6,7 2
7 3
4
5 5
1 6
0,3,5 7
8
6,6,8,9 9
Giải tám 05
Giải bảy 495
Giải sáu 5716 1375 5018
Giải năm 7270
Giải bốn 44849 97171 59993 66068
55232 72995 14910
Giải ba 39505 69514
Giải nhì 32539
Giải nhất 43161
Đặc biệt 856847
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,4,6,8
2
3 2,9
4 7,9
5
6 1,8
7 0,1,5
8
9 3,5,5
Đầu Đuôi
1,7 0
6,7 1
3 2
9 3
1 4
0,0,7,9,9 5
1 6
4 7
1,6 8
3,4 9
Giải tám 09
Giải bảy 826
Giải sáu 1503 1986 1075
Giải năm 0840
Giải bốn 84474 27898 38454 41576
52324 97486 17958
Giải ba 48978 50522
Giải nhì 81699
Giải nhất 90468
Đặc biệt 932855
Đầu Đuôi
0 3,9
1
2 2,4,6
3
4 0
5 4,5,8
6 8
7 4,5,6,8
8 6,6
9 8,9
Đầu Đuôi
4 0
1
2 2
0 3
2,5,7 4
5,7 5
2,7,8,8 6
7
5,6,7,9 8
0,9 9
Giải tám 10
Giải bảy 165
Giải sáu 6075 9947 8232
Giải năm 2930
Giải bốn 04625 17322 44479 23683
87093 23513 85680
Giải ba 91762 48704
Giải nhì 85153
Giải nhất 51215
Đặc biệt 818548
Đầu Đuôi
0 4
1 0,3,5
2 2,5
3 0,2
4 7,8
5 3
6 2,5
7 5,9
8 0,3
9 3
Đầu Đuôi
1,3,8 0
1
2,3,6 2
1,5,8,9 3
0 4
1,2,6,7 5
6
4 7
4 8
7 9