-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 25
Giải bảy 040
Giải sáu 5821 1778 0436
Giải năm 5238
Giải bốn 76666 33450 10238 53767
37566 10181 56836
Giải ba 18313 41939
Giải nhì 47579
Giải nhất 48162
Đặc biệt 575885
Đầu Đuôi
0
1 3
2 1,5
3 6,6,8,8,9
4 0
5 0
6 2,6,6,7
7 8,9
8 1,5
9
Đầu Đuôi
4,5 0
2,8 1
6 2
1 3
4
2,8 5
3,3,6,6 6
6 7
3,3,7 8
3,7 9
Giải tám 35
Giải bảy 055
Giải sáu 1406 8353 5487
Giải năm 0005
Giải bốn 84428 39578 75566 26251
51694 37019 04249
Giải ba 79330 45696
Giải nhì 25394
Giải nhất 03094
Đặc biệt 784141
Đầu Đuôi
0 5,6
1 9
2 8
3 0,5
4 1,9
5 1,3,5
6 6
7 8
8 7
9 4,4,4,6
Đầu Đuôi
3 0
4,5 1
2
5 3
9,9,9 4
0,3,5 5
0,6,9 6
8 7
2,7 8
1,4 9
Giải tám 78
Giải bảy 108
Giải sáu 1860 6561 9115
Giải năm 6960
Giải bốn 88996 25547 85480 33768
52077 11215 79085
Giải ba 01438 16904
Giải nhì 35031
Giải nhất 67862
Đặc biệt 438863
Đầu Đuôi
0 4,8
1 5,5
2
3 1,8
4 7
5
6 0,0,1,2,3,8
7 7,8
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
6,6,8 0
3,6 1
6 2
6 3
0 4
1,1,8 5
9 6
4,7 7
0,3,6,7 8
9
Giải tám 69
Giải bảy 414
Giải sáu 2729 4151 9040
Giải năm 5301
Giải bốn 18308 57690 42397 87976
28514 32548 49793
Giải ba 53942 81449
Giải nhì 27550
Giải nhất 48230
Đặc biệt 567066
Đầu Đuôi
0 1,8
1 4,4
2 9
3 0
4 0,2,8,9
5 0,1
6 6,9
7 6
8
9 0,3,7
Đầu Đuôi
3,4,5,9 0
0,5 1
4 2
9 3
1,1 4
5
6,7 6
9 7
0,4 8
2,4,6 9
Giải tám 85
Giải bảy 067
Giải sáu 6122 8459 4947
Giải năm 6975
Giải bốn 21496 87516 50119 76209
41398 08051 28396
Giải ba 86928 53992
Giải nhì 72403
Giải nhất 11397
Đặc biệt 624713
Đầu Đuôi
0 3,9
1 3,6,9
2 2,8
3
4 7
5 1,9
6 7
7 5
8 5
9 2,6,6,7,8
Đầu Đuôi
0
5 1
2,9 2
0,1 3
4
7,8 5
1,9,9 6
4,6,9 7
2,9 8
0,1,5 9