-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 82
Giải bảy 339
Giải sáu 6616 3708 9129
Giải năm 7250
Giải bốn 75412 08765 17132 22388
20153 54528 06449
Giải ba 60672 97276
Giải nhì 84364
Giải nhất 62542
Đặc biệt 556300
Đầu Đuôi
0 0,8
1 2,6
2 8,9
3 2,9
4 2,9
5 0,3
6 4,5
7 2,6
8 2,8
9
Đầu Đuôi
0,5 0
1
1,3,4,7,8 2
5 3
6 4
6 5
1,7 6
7
0,2,8 8
2,3,4 9
Giải tám 56
Giải bảy 399
Giải sáu 6459 8374 5848
Giải năm 7422
Giải bốn 05638 06811 36318 96740
61774 69176 23161
Giải ba 98977 18439
Giải nhì 47483
Giải nhất 23434
Đặc biệt 310067
Đầu Đuôi
0
1 1,8
2 2
3 4,8,9
4 0,8
5 6,9
6 1,7
7 4,4,6,7
8 3
9 9
Đầu Đuôi
4 0
1,6 1
2 2
8 3
3,7,7 4
5
5,7 6
6,7 7
1,3,4 8
3,5,9 9
Giải tám 88
Giải bảy 847
Giải sáu 8454 2166 9038
Giải năm 0066
Giải bốn 71769 24511 37505 73730
98366 61721 05914
Giải ba 88081 54182
Giải nhì 72891
Giải nhất 55499
Đặc biệt 760670
Đầu Đuôi
0 5
1 1,4
2 1
3 0,8
4 7
5 4
6 6,6,6,9
7 0
8 1,2,8
9 1,9
Đầu Đuôi
3,7 0
1,2,8,9 1
8 2
3
1,5 4
0 5
6,6,6 6
4 7
3,8 8
6,9 9
Giải tám 28
Giải bảy 880
Giải sáu 6388 4799 2713
Giải năm 0821
Giải bốn 99007 13955 66958 26128
00543 71249 93010
Giải ba 67070 62827
Giải nhì 39260
Giải nhất 94005
Đặc biệt 424325
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0,3
2 1,5,7,8,8
3
4 3,9
5 5,8
6 0
7 0
8 0,8
9 9
Đầu Đuôi
1,6,7,8 0
2 1
2
1,4 3
4
0,2,5 5
6
0,2 7
2,2,5,8 8
4,9 9
Giải tám 16
Giải bảy 763
Giải sáu 1393 0862 6370
Giải năm 1479
Giải bốn 88654 16161 28739 17725
64418 67367 26718
Giải ba 25099 55868
Giải nhì 44769
Giải nhất 07983
Đặc biệt 464780
Đầu Đuôi
0
1 6,8,8
2 5
3 9
4
5 4
6 1,2,3,7,8,9
7 0,9
8 0,3
9 3,9
Đầu Đuôi
7,8 0
6 1
6 2
6,8,9 3
5 4
2 5
1 6
6 7
1,1,6 8
3,6,7,9 9