-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 28
Giải bảy 415
Giải sáu 4839 3292 1778
Giải năm 8121
Giải bốn 46154 44986 74436 65344
41352 24594 21832
Giải ba 12904 70170
Giải nhì 70495
Giải nhất 63417
Đặc biệt 122006
Đầu Đuôi
0 4,6
1 5,7
2 1,8
3 2,6,9
4 4
5 2,4
6
7 0,8
8 6
9 2,4,5
Đầu Đuôi
7 0
2 1
3,5,9 2
3
0,4,5,9 4
1,9 5
0,3,8 6
1 7
2,7 8
3 9
Giải tám 92
Giải bảy 176
Giải sáu 6741 1564 9287
Giải năm 7840
Giải bốn 55141 26396 16289 75197
21882 11086 19338
Giải ba 41804 11822
Giải nhì 73541
Giải nhất 86284
Đặc biệt 921098
Đầu Đuôi
0 4
1
2 2
3 8
4 0,1,1,1
5
6 4
7 6
8 2,4,6,7,9
9 2,6,7,8
Đầu Đuôi
4 0
4,4,4 1
2,8,9 2
3
0,6,8 4
5
7,8,9 6
8,9 7
3,9 8
8 9
Giải tám 44
Giải bảy 870
Giải sáu 3387 5903 1522
Giải năm 5038
Giải bốn 93166 38230 56090 95875
15382 52817 49662
Giải ba 54709 86876
Giải nhì 69834
Giải nhất 12968
Đặc biệt 146119
Đầu Đuôi
0 3,9
1 7,9
2 2
3 0,4,8
4 4
5
6 2,6,8
7 0,5,6
8 2,7
9 0
Đầu Đuôi
3,7,9 0
1
2,6,8 2
0 3
3,4 4
7 5
6,7 6
1,8 7
3,6 8
0,1 9
Giải tám 03
Giải bảy 881
Giải sáu 6928 6044 5291
Giải năm 9996
Giải bốn 74224 88775 92771 19778
35217 46528 19321
Giải ba 08272 49306
Giải nhì 84706
Giải nhất 96697
Đặc biệt 585916
Đầu Đuôi
0 3,6,6
1 6,7
2 1,4,8,8
3
4 4
5
6
7 1,2,5,8
8 1
9 1,6,7
Đầu Đuôi
0
2,7,8,9 1
7 2
0 3
2,4 4
7 5
0,0,1,9 6
1,9 7
2,2,7 8
9
Giải tám 75
Giải bảy 440
Giải sáu 0189 9752 4714
Giải năm 1429
Giải bốn 99552 19622 42754 57309
27504 58546 07953
Giải ba 65955 47521
Giải nhì 03358
Giải nhất 88994
Đặc biệt 619250
Đầu Đuôi
0 4,9
1 4
2 1,2,9
3
4 0,6
5 0,2,2,3,4,5,8
6
7 5
8 9
9 4
Đầu Đuôi
4,5 0
2 1
2,5,5 2
5 3
0,1,5,9 4
5,7 5
4 6
7
5 8
0,2,8 9