-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 4-7-2021 chủ nhật
Giải 8 40
Giải 7 343
Giải 6 741923120097
Giải 5 0064
Giải 4 66735299354195397981005207565813482
Giải 3 4259365825
Giải 2 90970
Giải 1 29459
ĐB 509867
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 0,5
3 5,5
4 0,3
5 3,8,9
6 4,7
7 0
8 1,2
9 3,7
Đầu Đuôi
2,4,7 0
8 1
1,8 2
4,5,9 3
6 4
2,3,3 5
6
6,9 7
5 8
1,5 9
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 27-6-2021 chủ nhật
Giải 8 19
Giải 7 205
Giải 6 358007119513
Giải 5 3095
Giải 4 56762187506711221225465505882602709
Giải 3 7165678848
Giải 2 05559
Giải 1 16092
ĐB 428213
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,2,3,3,9
2 5,6
3
4 8
5 0,0,6,9
6 2
7
8 0
9 2,5
Đầu Đuôi
5,5,8 0
1 1
1,6,9 2
1,1 3
4
0,2,9 5
2,5 6
7
4 8
0,1,5 9
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 20-6-2021 chủ nhật
Giải 8 39
Giải 7 960
Giải 6 750125524468
Giải 5 5579
Giải 4 02143587139210789380156245241611151
Giải 3 6300630663
Giải 2 38993
Giải 1 90251
ĐB 217073
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 3,6
2 4
3 9
4 3
5 1,1,2
6 0,3,8
7 3,9
8 0
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
0,5,5 1
5 2
1,4,6,7,9 3
2 4
5
0,1 6
0 7
6 8
3,7 9
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 13-6-2021 chủ nhật
Giải 8 54
Giải 7 142
Giải 6 216644002118
Giải 5 0680
Giải 4 67784593535350349015514591639280188
Giải 3 5967775811
Giải 2 81530
Giải 1 86228
ĐB 219699
Đầu Đuôi
0 0,3
1 1,5,8
2 8
3 0
4 2
5 3,4,9
6 6
7 7
8 0,4,8
9 2,9
Đầu Đuôi
0,3,8 0
1 1
4,9 2
0,5 3
5,8 4
1 5
6 6
7 7
1,2,8 8
5,9 9
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 6-6-2021 chủ nhật
Giải 8 52
Giải 7 658
Giải 6 043079795281
Giải 5 3535
Giải 4 79108006091650034105471360166433079
Giải 3 1244238587
Giải 2 74440
Giải 1 26574
ĐB 745670
Đầu Đuôi
0 0,5,8,9
1
2
3 0,5,6
4 0,2
5 2,8
6 4
7 0,4,9,9
8 1,7
9
Đầu Đuôi
0,3,4,7 0
8 1
4,5 2
3
6,7 4
0,3 5
3 6
8 7
0,5 8
0,7,7 9