-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 16-1-2022 chủ nhật
Giải 8 77
Giải 7 730
Giải 6 332062101307
Giải 5 5905
Giải 4 25480803198088768251325405211292558
Giải 3 0353209967
Giải 2 45935
Giải 1 89326
ĐB 635811
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0,1,2,9
2 0,6
3 0,2,5
4 0
5 1,8
6 7
7 7
8 0,7
9
Đầu Đuôi
1,2,3,4,8 0
1,5 1
1,3 2
3
4
0,3 5
2 6
0,6,7,8 7
5 8
1 9
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 9-1-2022 chủ nhật
Giải 8 62
Giải 7 966
Giải 6 612346564390
Giải 5 2189
Giải 4 79255451742201726485360979680669577
Giải 3 2707083446
Giải 2 60728
Giải 1 88754
ĐB 959125
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 3,5,8
3
4 6
5 4,5,6
6 2,6
7 0,4,7
8 5,9
9 0,7
Đầu Đuôi
7,9 0
1
6 2
2 3
5,7 4
2,5,8 5
0,4,5,6 6
1,7,9 7
2 8
8 9
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 2-1-2022 chủ nhật
Giải 8 67
Giải 7 412
Giải 6 373411682379
Giải 5 0718
Giải 4 01120277950086474973934298811231432
Giải 3 5513535911
Giải 2 74196
Giải 1 03264
ĐB 243063
Đầu Đuôi
0
1 1,2,2,8
2 0,9
3 2,4,5
4
5
6 3,4,4,7,8
7 3,9
8
9 5,6
Đầu Đuôi
2 0
1 1
1,1,3 2
6,7 3
3,6,6 4
3,9 5
9 6
6 7
1,6 8
2,7 9
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 26-12-2021 chủ nhật
Giải 8 59
Giải 7 462
Giải 6 532248729244
Giải 5 0589
Giải 4 98343102071753831934576155930071064
Giải 3 9295507697
Giải 2 87176
Giải 1 16159
ĐB 404086
Đầu Đuôi
0 0,7
1 5
2 2
3 4,8
4 3,4
5 5,9,9
6 2,4
7 2,6
8 6,9
9 7
Đầu Đuôi
0 0
1
2,6,7 2
4 3
3,4,6 4
1,5 5
7,8 6
0,9 7
3 8
5,5,8 9
XSMN » XSKG » Xổ số Kiên Giang 19-12-2021 chủ nhật
Giải 8 31
Giải 7 773
Giải 6 811523655787
Giải 5 9698
Giải 4 18134136576585207354727178266316058
Giải 3 7778975784
Giải 2 28645
Giải 1 93752
ĐB 970659
Đầu Đuôi
0
1 5,7
2
3 1,4
4 5
5 2,2,4,7,8,9
6 3,5
7 3
8 4,7,9
9 8
Đầu Đuôi
0
3 1
5,5 2
6,7 3
3,5,8 4
1,4,6 5
6
1,5,8 7
5,9 8
5,8 9