-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 55
Giải bảy 510
Giải sáu 9326 4674 0543
Giải năm 1284
Giải bốn 20703 93758 17088 87600
75977 80640 24426
Giải ba 92498 00127
Giải nhì 83416
Giải nhất 37194
Đặc biệt 551906
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 0,6
2 6,6,7
3
4 0,3
5 5,8
6
7 4,7
8 4,8
9 4,8
Đầu Đuôi
0,1,4 0
1
2
0,4 3
7,8,9 4
5 5
0,1,2,2 6
2,7 7
5,8,9 8
9
Giải tám 67
Giải bảy 055
Giải sáu 1093 4706 2868
Giải năm 3529
Giải bốn 45463 32330 11339 66957
56498 33358 53790
Giải ba 39601 76063
Giải nhì 74789
Giải nhất 58740
Đặc biệt 895911
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1
2 9
3 0,9
4 0
5 5,7,8
6 3,3,7,8
7
8 9
9 0,3,8
Đầu Đuôi
3,4,9 0
0,1 1
2
6,6,9 3
4
5 5
0 6
5,6 7
5,6,9 8
2,3,8 9
Giải tám 57
Giải bảy 263
Giải sáu 5191 7096 7974
Giải năm 3543
Giải bốn 68720 51092 17741 80752
94361 41005 30834
Giải ba 77929 58236
Giải nhì 46472
Giải nhất 14195
Đặc biệt 306692
Đầu Đuôi
0 5
1
2 0,9
3 4,6
4 1,3
5 2,7
6 1,3
7 2,4
8
9 1,2,2,5,6
Đầu Đuôi
2 0
4,6,9 1
5,7,9,9 2
4,6 3
3,7 4
0,9 5
3,9 6
5 7
8
2 9
Giải tám 63
Giải bảy 401
Giải sáu 2590 5462 9676
Giải năm 4042
Giải bốn 68318 39616 83910 07610
02277 33022 57298
Giải ba 88244 64699
Giải nhì 24808
Giải nhất 51307
Đặc biệt 047921
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 0,0,6,8
2 1,2
3
4 2,4
5
6 2,3
7 6,7
8
9 0,8,9
Đầu Đuôi
1,1,9 0
0,2 1
2,4,6 2
6 3
4 4
5
1,7 6
0,7 7
0,1,9 8
9 9
Giải tám 08
Giải bảy 461
Giải sáu 2882 1551 5909
Giải năm 7832
Giải bốn 00103 15702 47106 83851
90897 25168 99690
Giải ba 28758 26604
Giải nhì 68417
Giải nhất 44533
Đặc biệt 303014
Đầu Đuôi
0 2,3,4,6,8,9
1 4,7
2
3 2,3
4
5 1,1,8
6 1,8
7
8 2
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
5,5,6 1
0,3,8 2
0,3 3
0,1 4
5
0 6
1,9 7
0,5,6 8
0 9