-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 37
Giải bảy 284
Giải sáu 6829 2322 3726
Giải năm 6031
Giải bốn 49047 92068 88324 05672
39651 98235 78626
Giải ba 13058 62067
Giải nhì 07920
Giải nhất 01972
Đặc biệt 113191
Đầu Đuôi
0
1
2 0,2,4,6,6,9
3 1,5,7
4 7
5 1,8
6 7,8
7 2,2
8 4
9 1
Đầu Đuôi
2 0
3,5,9 1
2,7,7 2
3
2,8 4
3 5
2,2 6
3,4,6 7
5,6 8
2 9
Giải tám 01
Giải bảy 570
Giải sáu 7923 1208 6293
Giải năm 3875
Giải bốn 05320 71165 11481 59872
28495 17277 25278
Giải ba 90586 20194
Giải nhì 26377
Giải nhất 24327
Đặc biệt 670458
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 0,3,7
3
4
5 8
6 5
7 0,2,5,7,7,8
8 1,6
9 3,4,5
Đầu Đuôi
2,7 0
0,8 1
7 2
2,9 3
9 4
6,7,9 5
8 6
2,7,7 7
0,5,7 8
9
Giải tám 39
Giải bảy 062
Giải sáu 1545 1168 1136
Giải năm 2779
Giải bốn 24179 45582 60749 57849
84716 92641 94948
Giải ba 61781 67972
Giải nhì 14429
Giải nhất 17875
Đặc biệt 251305
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 9
3 6,9
4 1,5,8,9,9
5
6 2,8
7 2,5,9,9
8 1,2
9
Đầu Đuôi
0
4,8 1
6,7,8 2
3
4
0,4,7 5
1,3 6
7
4,6 8
2,3,4,4,7,7 9
Giải tám 20
Giải bảy 167
Giải sáu 1682 7889 5488
Giải năm 6864
Giải bốn 91601 41227 62297 18964
33287 86843 05391
Giải ba 55540 38123
Giải nhì 84172
Giải nhất 13603
Đặc biệt 266948
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 0,3,7
3
4 0,3,8
5
6 4,4,7
7 2
8 2,7,8,9
9 1,7
Đầu Đuôi
2,4 0
0,9 1
7,8 2
0,2,4 3
6,6 4
5
6
2,6,8,9 7
4,8 8
8 9
Giải tám 05
Giải bảy 466
Giải sáu 3101 8078 3010
Giải năm 6406
Giải bốn 70469 32319 01109 48637
90197 93787 67776
Giải ba 40255 75990
Giải nhì 32023
Giải nhất 71098
Đặc biệt 917431
Đầu Đuôi
0 1,5,6,9
1 0,9
2 3
3 1,7
4
5 5
6 6,9
7 6,8
8 7
9 0,7,8
Đầu Đuôi
1,9 0
0,3 1
2
2 3
4
0,5 5
0,6,7 6
3,8,9 7
7,9 8
0,1,6 9