-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 73
Giải bảy 526
Giải sáu 3401 5651 7723
Giải năm 8213
Giải bốn 28839 76303 82887 79326
10330 01888 81303
Giải ba 80496 18335
Giải nhì 78134
Giải nhất 51153
Đặc biệt 038280
Đầu Đuôi
0 1,3,3
1 3
2 3,6,6
3 0,4,5,9
4
5 1,3
6
7 3
8 0,7,8
9 6
Đầu Đuôi
3,8 0
0,5 1
2
0,0,1,2,5,7 3
3 4
3 5
2,2,9 6
8 7
8 8
3 9
Giải tám 27
Giải bảy 305
Giải sáu 0737 2753 5154
Giải năm 6557
Giải bốn 01020 03570 26360 88822
16172 87750 19471
Giải ba 35351 86655
Giải nhì 09430
Giải nhất 67939
Đặc biệt 717709
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2 0,2,7
3 0,7,9
4
5 0,1,3,4,5,7
6 0
7 0,1,2
8
9
Đầu Đuôi
2,3,5,6,7 0
5,7 1
2,7 2
5 3
5 4
0,5 5
6
2,3,5 7
8
0,3 9
Giải tám 40
Giải bảy 601
Giải sáu 7871 6382 8065
Giải năm 3862
Giải bốn 05319 54813 86450 68298
08204 78213 08603
Giải ba 85786 71995
Giải nhì 94017
Giải nhất 16051
Đặc biệt 994908
Đầu Đuôi
0 1,3,4,8
1 3,3,7,9
2
3
4 0
5 0,1
6 2,5
7 1
8 2,6
9 5,8
Đầu Đuôi
4,5 0
0,5,7 1
6,8 2
0,1,1 3
0 4
6,9 5
8 6
1 7
0,9 8
1 9
Giải tám 18
Giải bảy 224
Giải sáu 9419 2295 7409
Giải năm 9340
Giải bốn 58651 26771 03809 12080
07874 74193 89057
Giải ba 70733 18057
Giải nhì 68017
Giải nhất 80152
Đặc biệt 399553
Đầu Đuôi
0 9,9
1 7,8,9
2 4
3 3
4 0
5 1,2,3,7,7
6
7 1,4
8 0
9 3,5
Đầu Đuôi
4,8 0
5,7 1
5 2
3,5,9 3
2,7 4
9 5
6
1,5,5 7
1 8
0,0,1 9
Giải tám 26
Giải bảy 586
Giải sáu 2987 3619 4383
Giải năm 0155
Giải bốn 87031 36937 08939 54808
28132 02434 36222
Giải ba 60752 42671
Giải nhì 09957
Giải nhất 17628
Đặc biệt 819623
Đầu Đuôi
0 8
1 9
2 2,3,6,8
3 1,2,4,7,9
4
5 2,5,7
6
7 1
8 3,6,7
9
Đầu Đuôi
0
3,7 1
2,3,5 2
2,8 3
3 4
5 5
2,8 6
3,5,8 7
0,2 8
1,3 9