-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 81
Giải bảy 130
Giải sáu 9775 2793 1048
Giải năm 1493
Giải bốn 34313 37285 88542 93028
69809 20821 58174
Giải ba 86359 11612
Giải nhì 96909
Giải nhất 65434
Đặc biệt 961353
Đầu Đuôi
0 9,9
1 2,3
2 1,8
3 0,4
4 2,8
5 3,9
6
7 4,5
8 1,5
9 3,3
Đầu Đuôi
3 0
2,8 1
1,4 2
1,5,9,9 3
3,7 4
7,8 5
6
7
2,4 8
0,0,5 9
Giải tám 97
Giải bảy 363
Giải sáu 4878 3827 0572
Giải năm 3967
Giải bốn 41201 64828 75019 31980
82906 66788 14116
Giải ba 37822 60546
Giải nhì 72521
Giải nhất 39979
Đặc biệt 638965
Đầu Đuôi
0 1,6
1 6,9
2 1,2,7,8
3
4 6
5
6 3,5,7
7 2,8,9
8 0,8
9 7
Đầu Đuôi
8 0
0,2 1
2,7 2
6 3
4
6 5
0,1,4 6
2,6,9 7
2,7,8 8
1,7 9
Giải tám 67
Giải bảy 998
Giải sáu 9742 6733 4039
Giải năm 6256
Giải bốn 92240 29849 81775 95268
47000 71561 06434
Giải ba 19789 75107
Giải nhì 02495
Giải nhất 27071
Đặc biệt 673391
Đầu Đuôi
0 0,7
1
2
3 3,4,9
4 0,2,9
5 6
6 1,7,8
7 1,5
8 9
9 1,5,8
Đầu Đuôi
0,4 0
6,7,9 1
4 2
3 3
3 4
7,9 5
5 6
0,6 7
6,9 8
3,4,8 9
Giải tám 20
Giải bảy 989
Giải sáu 1709 6362 5333
Giải năm 9028
Giải bốn 54553 43141 12833 66500
88859 98012 44475
Giải ba 92548 13980
Giải nhì 24824
Giải nhất 39808
Đặc biệt 393340
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 2
2 0,4,8
3 3,3
4 0,1,8
5 3,9
6 2
7 5
8 0,9
9
Đầu Đuôi
0,2,4,8 0
4 1
1,6 2
3,3,5 3
2 4
7 5
6
7
0,2,4 8
0,5,8 9
Giải tám 35
Giải bảy 058
Giải sáu 7120 8850 2285
Giải năm 8022
Giải bốn 63241 01423 23471 55166
57203 23791 81580
Giải ba 84013 86209
Giải nhì 94348
Giải nhất 31579
Đặc biệt 026677
Đầu Đuôi
0 3,9
1 3
2 0,2,3
3 5
4 1,8
5 0,8
6 6
7 1,7,9
8 0,5
9 1
Đầu Đuôi
2,5,8 0
4,7,9 1
2 2
0,1,2 3
4
3,8 5
6 6
7 7
4,5 8
0,7 9