-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 85
Giải bảy 232
Giải sáu 1509 0898 5240
Giải năm 3533
Giải bốn 69898 10330 27779 00511
63734 58351 81333
Giải ba 84031 86210
Giải nhì 88061
Giải nhất 48185
Đặc biệt 417404
Đầu Đuôi
0 4,9
1 0,1
2
3 0,1,2,3,3,4
4 0
5 1
6 1
7 9
8 5,5
9 8,8
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1,3,5,6 1
3 2
3,3 3
0,3 4
8,8 5
6
7
9,9 8
0,7 9
Giải tám 97
Giải bảy 951
Giải sáu 5295 7667 3508
Giải năm 5397
Giải bốn 31406 45941 77425 39297
89054 71142 37862
Giải ba 48956 56138
Giải nhì 99867
Giải nhất 62448
Đặc biệt 994537
Đầu Đuôi
0 6,8
1
2 5
3 7,8
4 1,2,8
5 1,4,6
6 2,7,7
7
8
9 5,7,7,7
Đầu Đuôi
0
4,5 1
4,6 2
3
5 4
2,9 5
0,5 6
3,6,6,9,9,9 7
0,3,4 8
9
Giải tám 84
Giải bảy 567
Giải sáu 4343 7120 3937
Giải năm 3036
Giải bốn 76953 53717 80934 21097
19711 69514 35099
Giải ba 09420 60399
Giải nhì 23268
Giải nhất 22378
Đặc biệt 361768
Đầu Đuôi
0
1 1,4,7
2 0,0
3 4,6,7
4 3
5 3
6 7,8,8
7 8
8 4
9 7,9,9
Đầu Đuôi
2,2 0
1 1
2
4,5 3
1,3,8 4
5
3 6
1,3,6,9 7
6,6,7 8
9,9 9
Giải tám 57
Giải bảy 659
Giải sáu 9959 5565 8832
Giải năm 3628
Giải bốn 15823 03146 05730 06296
03438 37336 97860
Giải ba 01437 41373
Giải nhì 47602
Giải nhất 61708
Đặc biệt 324268
Đầu Đuôi
0 2,8
1
2 3,8
3 0,2,6,7,8
4 6
5 7,9,9
6 0,5,8
7 3
8
9 6
Đầu Đuôi
3,6 0
1
0,3 2
2,7 3
4
6 5
3,4,9 6
3,5 7
0,2,3,6 8
5,5 9
Giải tám 21
Giải bảy 477
Giải sáu 6970 8124 7209
Giải năm 4434
Giải bốn 70084 99124 95221 13223
61118 97727 92605
Giải ba 74824 77119
Giải nhì 56193
Giải nhất 81947
Đặc biệt 128282
Đầu Đuôi
0 5,9
1 8,9
2 1,1,3,4,4,4,7
3 4
4 7
5
6
7 0,7
8 2,4
9 3
Đầu Đuôi
7 0
2,2 1
8 2
2,9 3
2,2,2,3,8 4
0 5
6
2,4,7 7
1 8
0,1 9