-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 46
Giải bảy 903
Giải sáu 9539 0532 6533
Giải năm 6546
Giải bốn 53988 12097 15236 88119
59915 91113 95458
Giải ba 19765 38130
Giải nhì 48908
Giải nhất 33276
Đặc biệt 329830
Đầu Đuôi
0 3,8
1 3,5,9
2
3 0,0,2,3,6,9
4 6,6
5 8
6 5
7 6
8 8
9 7
Đầu Đuôi
3,3 0
1
3 2
0,1,3 3
4
1,6 5
3,4,4,7 6
9 7
0,5,8 8
1,3 9
Giải tám 80
Giải bảy 750
Giải sáu 6321 4672 6514
Giải năm 9442
Giải bốn 46710 18828 04406 09621
07210 87070 78239
Giải ba 28723 26090
Giải nhì 70933
Giải nhất 96801
Đặc biệt 978726
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,0,4
2 1,1,3,6,8
3 3,9
4 2
5 0
6
7 0,2
8 0
9 0
Đầu Đuôi
1,1,5,7,8,9 0
0,2,2 1
4,7 2
2,3 3
1 4
5
0,2 6
7
2 8
3 9
Giải tám 61
Giải bảy 464
Giải sáu 8507 5580 2342
Giải năm 7051
Giải bốn 04771 59435 65863 51224
32969 66194 58977
Giải ba 22963 85289
Giải nhì 18709
Giải nhất 86985
Đặc biệt 628441
Đầu Đuôi
0 7,9
1
2 4
3 5
4 1,2
5 1
6 1,3,3,4,9
7 1,7
8 0,5,9
9 4
Đầu Đuôi
8 0
4,5,6,7 1
4 2
6,6 3
2,6,9 4
3,8 5
6
0,7 7
8
0,6,8 9
Giải tám 88
Giải bảy 917
Giải sáu 0232 9635 9845
Giải năm 9157
Giải bốn 05810 90404 72843 73835
15966 15567 22084
Giải ba 02772 48392
Giải nhì 65583
Giải nhất 76307
Đặc biệt 756311
Đầu Đuôi
0 4,7
1 0,1,7
2
3 2,5,5
4 3,5
5 7
6 6,7
7 2
8 3,4,8
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1 1
3,7,9 2
4,8 3
0,8 4
3,3,4 5
6 6
0,1,5,6 7
8 8
9
Giải tám 65
Giải bảy 878
Giải sáu 8061 4068 6387
Giải năm 2403
Giải bốn 87839 23881 77938 25958
74462 22339 67761
Giải ba 03566 37095
Giải nhì 67843
Giải nhất 41207
Đặc biệt 775825
Đầu Đuôi
0 3,7
1
2 5
3 8,9,9
4 3
5 8
6 1,1,2,5,6,8
7 8
8 1,7
9 5
Đầu Đuôi
0
6,6,8 1
6 2
0,4 3
4
2,6,9 5
6 6
0,8 7
3,5,6,7 8
3,3 9