-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 62
Giải bảy 508
Giải sáu 8683 1490 5300
Giải năm 4836
Giải bốn 10635 70119 17362 54841
37237 11134 03762
Giải ba 43950 30949
Giải nhì 91984
Giải nhất 21312
Đặc biệt 296906
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 2,9
2
3 4,5,6,7
4 1,9
5 0
6 2,2,2
7
8 3,4
9 0
Đầu Đuôi
0,5,9 0
4 1
1,6,6,6 2
8 3
3,8 4
3 5
0,3 6
3 7
0 8
1,4 9
Giải tám 87
Giải bảy 550
Giải sáu 5410 1107 9517
Giải năm 7795
Giải bốn 47319 98374 89071 76929
63408 16364 19705
Giải ba 27553 31240
Giải nhì 20080
Giải nhất 34310
Đặc biệt 859324
Đầu Đuôi
0 5,7,8
1 0,0,7,9
2 4,9
3
4 0
5 0,3
6 4
7 1,4
8 0,7
9 5
Đầu Đuôi
1,1,4,5,8 0
7 1
2
5 3
2,6,7 4
0,9 5
6
0,1,8 7
0 8
1,2 9
Giải tám 65
Giải bảy 650
Giải sáu 9175 5216 8990
Giải năm 6157
Giải bốn 33868 36469 73669 83708
21370 24659 43775
Giải ba 49000 13402
Giải nhì 37575
Giải nhất 66665
Đặc biệt 605558
Đầu Đuôi
0 0,2,8
1 6
2
3
4
5 0,7,8,9
6 5,5,8,9,9
7 0,5,5,5
8
9 0
Đầu Đuôi
0,5,7,9 0
1
0 2
3
4
6,6,7,7,7 5
1 6
5 7
0,5,6 8
5,6,6 9
Giải tám 09
Giải bảy 199
Giải sáu 9352 2101 9360
Giải năm 7040
Giải bốn 05799 62252 96605 98864
66816 91886 49325
Giải ba 85723 00745
Giải nhì 40883
Giải nhất 08666
Đặc biệt 737273
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 6
2 3,5
3
4 0,5
5 2,2
6 0,4,6
7 3
8 3,6
9 9,9
Đầu Đuôi
4,6 0
0 1
5,5 2
2,7,8 3
6 4
0,2,4 5
1,6,8 6
7
8
0,9,9 9
Giải tám 77
Giải bảy 544
Giải sáu 3791 2170 3650
Giải năm 5542
Giải bốn 06334 09311 17090 09336
13625 45583 64051
Giải ba 01707 71610
Giải nhì 19017
Giải nhất 76060
Đặc biệt 472229
Đầu Đuôi
0 7
1 0,1,7
2 5,9
3 4,6
4 2,4
5 0,1
6 0
7 0,7
8 3
9 0,1
Đầu Đuôi
1,5,6,7,9 0
1,5,9 1
4 2
8 3
3,4 4
2 5
3 6
0,1,7 7
8
2 9