-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 71
Giải bảy 249
Giải sáu 5498 9918 3404
Giải năm 1564
Giải bốn 72296 61974 11757 83263
04494 25977 06351
Giải ba 92288 09230
Giải nhì 55973
Giải nhất 26567
Đặc biệt 865377
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2
3 0
4 9
5 1,7
6 3,4,7
7 1,3,4,7,7
8 8
9 4,6,8
Đầu Đuôi
3 0
5,7 1
2
6,7 3
0,6,7,9 4
5
9 6
5,6,7,7 7
1,8,9 8
4 9
Giải tám 47
Giải bảy 052
Giải sáu 4407 6801 9522
Giải năm 2036
Giải bốn 23028 72480 80536 20411
26469 54321 27767
Giải ba 73334 92396
Giải nhì 34723
Giải nhất 69105
Đặc biệt 969920
Đầu Đuôi
0 1,5,7
1 1
2 0,1,2,3,8
3 4,6,6
4 7
5 2
6 7,9
7
8 0
9 6
Đầu Đuôi
2,8 0
0,1,2 1
2,5 2
2 3
3 4
0 5
3,3,9 6
0,4,6 7
2 8
6 9
Giải tám 99
Giải bảy 316
Giải sáu 7856 9168 2001
Giải năm 9907
Giải bốn 10678 96744 28423 05755
25489 97504 68505
Giải ba 17628 14026
Giải nhì 61705
Giải nhất 94338
Đặc biệt 861681
Đầu Đuôi
0 1,4,5,5,7
1 6
2 3,6,8
3 8
4 4
5 5,6
6 8
7 8
8 1,9
9 9
Đầu Đuôi
0
0,8 1
2
2 3
0,4 4
0,0,5 5
1,2,5 6
0 7
2,3,6,7 8
8,9 9
Giải tám 47
Giải bảy 818
Giải sáu 2286 6833 7362
Giải năm 7120
Giải bốn 87499 85216 03648 67989
26230 43365 31033
Giải ba 59577 90051
Giải nhì 87709
Giải nhất 56752
Đặc biệt 848867
Đầu Đuôi
0 9
1 6,8
2 0
3 0,3,3
4 7,8
5 1,2
6 2,5,7
7 7
8 6,9
9 9
Đầu Đuôi
2,3 0
5 1
5,6 2
3,3 3
4
6 5
1,8 6
4,6,7 7
1,4 8
0,8,9 9
Giải tám 93
Giải bảy 721
Giải sáu 7414 4128 2148
Giải năm 2551
Giải bốn 24287 10085 50910 92520
35888 78335 07968
Giải ba 60224 40916
Giải nhì 62335
Giải nhất 88807
Đặc biệt 022979
Đầu Đuôi
0 7
1 0,4,6
2 0,1,4,8
3 5,5
4 8
5 1
6 8
7 9
8 5,7,8
9 3
Đầu Đuôi
1,2 0
2,5 1
2
9 3
1,2 4
3,3,8 5
1 6
0,8 7
2,4,6,8 8
7 9