-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 88
Giải bảy 537
Giải sáu 7579 7463 8033
Giải năm 6569
Giải bốn 32686 04626 05297 60218
31471 72515 73556
Giải ba 80477 22768
Giải nhì 50003
Giải nhất 40825
Đặc biệt 736968
Đầu Đuôi
0 3
1 5,8
2 5,6
3 3,7
4
5 6
6 3,8,8,9
7 1,7,9
8 6,8
9 7
Đầu Đuôi
0
7 1
2
0,3,6 3
4
1,2 5
2,5,8 6
3,7,9 7
1,6,6,8 8
6,7 9
Giải tám 80
Giải bảy 390
Giải sáu 8785 3246 7122
Giải năm 7536
Giải bốn 65559 37044 06309 42944
00256 11072 17120
Giải ba 59907 03501
Giải nhì 72320
Giải nhất 46229
Đặc biệt 105313
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1 3
2 0,0,2,9
3 6
4 4,4,6
5 6,9
6
7 2
8 0,5
9 0
Đầu Đuôi
2,2,8,9 0
0 1
2,7 2
1 3
4,4 4
8 5
3,4,5 6
0 7
8
0,2,5 9
Giải tám 02
Giải bảy 481
Giải sáu 7599 6907 0233
Giải năm 2937
Giải bốn 03122 52725 65687 49119
03449 42474 06291
Giải ba 54817 88699
Giải nhì 44809
Giải nhất 41780
Đặc biệt 346643
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 7,9
2 2,5
3 3,7
4 3,9
5
6
7 4
8 0,1,7
9 1,9,9
Đầu Đuôi
8 0
8,9 1
0,2 2
3,4 3
7 4
2 5
6
0,1,3,8 7
8
0,1,4,9,9 9
Giải tám 11
Giải bảy 208
Giải sáu 7885 4139 2814
Giải năm 8675
Giải bốn 79776 24780 71056 82415
15395 71662 23377
Giải ba 61009 35753
Giải nhì 94249
Giải nhất 71358
Đặc biệt 688037
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,4,5
2
3 7,9
4 9
5 3,6,8
6 2
7 5,6,7
8 0,5
9 5
Đầu Đuôi
8 0
1 1
6 2
5 3
1 4
1,7,8,9 5
5,7 6
3,7 7
0,5 8
0,3,4 9
Giải tám 50
Giải bảy 635
Giải sáu 3308 4104 8547
Giải năm 8508
Giải bốn 77241 87096 35660 56282
46180 10993 89505
Giải ba 00854 77160
Giải nhì 29027
Giải nhất 22615
Đặc biệt 105296
Đầu Đuôi
0 4,5,8,8
1 5
2 7
3 5
4 1,7
5 0,4
6 0,0
7
8 0,2
9 3,6,6
Đầu Đuôi
5,6,6,8 0
4 1
8 2
9 3
0,5 4
0,1,3 5
9,9 6
2,4 7
0,0 8
9