-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 14
Giải bảy 837
Giải sáu 5728 0145 5220
Giải năm 4556
Giải bốn 41948 86194 93597 78619
30585 61554 99842
Giải ba 60083 76588
Giải nhì 19440
Giải nhất 94803
Đặc biệt 775183
Đầu Đuôi
0 3
1 4,9
2 0,8
3 7
4 0,2,5,8
5 4,6
6
7
8 3,3,5,8
9 4,7
Đầu Đuôi
2,4 0
1
4 2
0,8,8 3
1,5,9 4
4,8 5
5 6
3,9 7
2,4,8 8
1 9
Giải tám 37
Giải bảy 099
Giải sáu 7978 9064 6521
Giải năm 6100
Giải bốn 75915 87285 44785 58483
37658 88513 09743
Giải ba 74944 12361
Giải nhì 42198
Giải nhất 65675
Đặc biệt 140283
Đầu Đuôi
0 0
1 3,5
2 1
3 7
4 3,4
5 8
6 1,4
7 5,8
8 3,3,5,5
9 8,9
Đầu Đuôi
0 0
2,6 1
2
1,4,8,8 3
4,6 4
1,7,8,8 5
6
3 7
5,7,9 8
9 9
Giải tám 52
Giải bảy 688
Giải sáu 2072 2702 4976
Giải năm 5570
Giải bốn 13883 91239 14032 44059
72207 61524 32633
Giải ba 99064 76035
Giải nhì 14449
Giải nhất 78404
Đặc biệt 817084
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1
2 4
3 2,3,5,9
4 9
5 2,9
6 4
7 0,2,6
8 3,4,8
9
Đầu Đuôi
7 0
1
0,3,5,7 2
3,8 3
0,2,6,8 4
3 5
7 6
0 7
8 8
3,4,5 9
Giải tám 89
Giải bảy 321
Giải sáu 6848 5564 9587
Giải năm 2980
Giải bốn 62675 63373 65955 19067
82364 76356 75892
Giải ba 79098 23361
Giải nhì 76003
Giải nhất 30865
Đặc biệt 411578
Đầu Đuôi
0 3
1
2 1
3
4 8
5 5,6
6 1,4,4,5,7
7 3,5,8
8 0,7,9
9 2,8
Đầu Đuôi
8 0
2,6 1
9 2
0,7 3
6,6 4
5,6,7 5
5 6
6,8 7
4,7,9 8
8 9
Giải tám 20
Giải bảy 166
Giải sáu 4026 5534 3649
Giải năm 7222
Giải bốn 32297 94227 92015 12251
07203 07093 04138
Giải ba 58948 78543
Giải nhì 49954
Giải nhất 74805
Đặc biệt 786765
Đầu Đuôi
0 3,5
1 5
2 0,2,6,7
3 4,8
4 3,8,9
5 1,4
6 5,6
7
8
9 3,7
Đầu Đuôi
2 0
5 1
2 2
0,4,9 3
3,5 4
0,1,6 5
2,6 6
2,9 7
3,4 8
4 9