-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Tiền Giang Khánh Hòa Miền Bắc
Kiên Giang Kon Tum
Đà Lạt
Giải tám 41
Giải bảy 993
Giải sáu 8407 8589 4506
Giải năm 5637
Giải bốn 83902 44286 99792 12546
18254 37578 49700
Giải ba 39454 09899
Giải nhì 68791
Giải nhất 57710
Đặc biệt 571647
Đầu Đuôi
0 0,2,6,7
1 0
2
3 7
4 1,6,7
5 4,4
6
7 8
8 6,9
9 1,2,3,9
Đầu Đuôi
0,1 0
4,9 1
0,9 2
9 3
5,5 4
5
0,4,8 6
0,3,4 7
7 8
8,9 9
Giải tám 93
Giải bảy 680
Giải sáu 3462 7024 3714
Giải năm 4756
Giải bốn 54310 63086 23389 94042
86520 08592 65568
Giải ba 72645 14779
Giải nhì 63171
Giải nhất 44504
Đặc biệt 695512
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2,4
2 0,4
3
4 2,5
5 6
6 2,8
7 1,9
8 0,6,9
9 2,3
Đầu Đuôi
1,2,8 0
7 1
1,4,6,9 2
9 3
0,1,2 4
4 5
5,8 6
7
6 8
7,8 9
Giải tám 92
Giải bảy 862
Giải sáu 3904 9264 4113
Giải năm 4321
Giải bốn 83341 53451 94627 10724
16802 37309 17011
Giải ba 18157 54812
Giải nhì 97082
Giải nhất 91913
Đặc biệt 109728
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 1,2,3,3
2 1,4,7,8
3
4 1
5 1,7
6 2,4
7
8 2
9 2
Đầu Đuôi
0
1,2,4,5 1
0,1,6,8,9 2
1,1 3
0,2,6 4
5
6
2,5 7
2 8
0 9
Giải tám 84
Giải bảy 168
Giải sáu 1478 0972 5583
Giải năm 6456
Giải bốn 93351 03156 18008 20353
44738 32489 83286
Giải ba 54965 52834
Giải nhì 92600
Giải nhất 29030
Đặc biệt 546040
Đầu Đuôi
0 0,8
1
2
3 0,4,8
4 0
5 1,3,6,6
6 5,8
7 2,8
8 3,4,6,9
9
Đầu Đuôi
0,3,4 0
5 1
7 2
5,8 3
3,8 4
6 5
5,5,8 6
7
0,3,6,7 8
8 9
Giải tám 02
Giải bảy 215
Giải sáu 3010 5346 2886
Giải năm 5378
Giải bốn 09251 50502 84711 67907
52117 46396 06018
Giải ba 12974 21473
Giải nhì 72183
Giải nhất 61640
Đặc biệt 502543
Đầu Đuôi
0 2,2,7
1 0,1,5,7,8
2
3
4 0,3,6
5 1
6
7 3,4,8
8 3,6
9 6
Đầu Đuôi
1,4 0
1,5 1
0,0 2
4,7,8 3
7 4
1 5
4,8,9 6
0,1 7
1,7 8
9