-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 83
Giải bảy 393
Giải sáu 0579 6032 1466
Giải năm 9878
Giải bốn 95968 95497 25178 37473
66612 70906 57219
Giải ba 98712 90658
Giải nhì 82468
Giải nhất 15365
Đặc biệt 382454
Đầu Đuôi
0 6
1 2,2,9
2
3 2
4
5 4,8
6 5,6,8,8
7 3,8,8,9
8 3
9 3,7
Đầu Đuôi
0
1
1,1,3 2
7,8,9 3
5 4
6 5
0,6 6
9 7
5,6,6,7,7 8
1,7 9
Giải tám 80
Giải bảy 700
Giải sáu 0599 6283 9506
Giải năm 4052
Giải bốn 86386 05394 94254 00357
83498 21966 24924
Giải ba 20311 89425
Giải nhì 23156
Giải nhất 58079
Đặc biệt 820295
Đầu Đuôi
0 0,6
1 1
2 4,5
3
4
5 2,4,6,7
6 6
7 9
8 0,3,6
9 4,5,8,9
Đầu Đuôi
0,8 0
1 1
5 2
8 3
2,5,9 4
2,9 5
0,5,6,8 6
5 7
9 8
7,9 9
Giải tám 48
Giải bảy 873
Giải sáu 0598 6186 4862
Giải năm 5909
Giải bốn 76091 15402 56886 16316
23883 45909 68955
Giải ba 45786 01078
Giải nhì 36576
Giải nhất 06159
Đặc biệt 584539
Đầu Đuôi
0 2,9,9
1 6
2
3 9
4 8
5 5,9
6 2
7 3,6,8
8 3,6,6,6
9 1,8
Đầu Đuôi
0
9 1
0,6 2
7,8 3
4
5 5
1,7,8,8,8 6
7
4,7,9 8
0,0,3,5 9
Giải tám 15
Giải bảy 934
Giải sáu 7787 6174 0865
Giải năm 2237
Giải bốn 76019 22315 46121 73136
88283 59298 35236
Giải ba 93180 20976
Giải nhì 98691
Giải nhất 09700
Đặc biệt 031192
Đầu Đuôi
0 0
1 5,5,9
2 1
3 4,6,6,7
4
5
6 5
7 4,6
8 0,3,7
9 1,2,8
Đầu Đuôi
0,8 0
2,9 1
9 2
8 3
3,7 4
1,1,6 5
3,3,7 6
3,8 7
9 8
1 9
Giải tám 91
Giải bảy 983
Giải sáu 9098 8095 4000
Giải năm 2334
Giải bốn 99495 70522 14726 12844
23631 49041 64614
Giải ba 23438 16297
Giải nhì 54833
Giải nhất 33439
Đặc biệt 334053
Đầu Đuôi
0 0
1 4
2 2,6
3 1,3,4,8,9
4 1,4
5 3
6
7
8 3
9 1,5,5,7,8
Đầu Đuôi
0 0
3,4,9 1
2 2
3,5,8 3
1,3,4 4
9,9 5
2 6
9 7
3,9 8
3 9