-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 58
Giải bảy 240
Giải sáu 8555 5362 3076
Giải năm 0603
Giải bốn 86596 76951 76080 96697
51575 80725 82965
Giải ba 98084 81386
Giải nhì 48084
Giải nhất 21697
Đặc biệt 731826
Đầu Đuôi
0 3
1
2 5,6
3
4 0
5 1,5,8
6 2,5
7 5,6
8 0,4,4,6
9 6,7,7
Đầu Đuôi
4,8 0
5 1
6 2
0 3
8,8 4
2,5,6,7 5
2,7,8,9 6
9,9 7
5 8
9
Giải tám 29
Giải bảy 435
Giải sáu 2050 5488 0477
Giải năm 3857
Giải bốn 30973 62629 82780 66874
68901 54255 45303
Giải ba 85532 51281
Giải nhì 82064
Giải nhất 87594
Đặc biệt 370652
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 9,9
3 2,5
4
5 0,2,5,7
6 4
7 3,4,7
8 0,1,8
9 4
Đầu Đuôi
5,8 0
0,8 1
3,5 2
0,7 3
6,7,9 4
3,5 5
6
5,7 7
8 8
2,2 9
Giải tám 40
Giải bảy 071
Giải sáu 5837 9612 7791
Giải năm 5895
Giải bốn 55461 31152 88286 49960
53061 45318 92163
Giải ba 74431 79288
Giải nhì 56755
Giải nhất 28505
Đặc biệt 478950
Đầu Đuôi
0 5
1 2,8
2
3 1,7
4 0
5 0,2,5
6 0,1,1,3
7 1
8 6,8
9 1,5
Đầu Đuôi
4,5,6 0
3,6,6,7,9 1
1,5 2
6 3
4
0,5,9 5
8 6
3 7
1,8 8
9
Giải tám 14
Giải bảy 126
Giải sáu 1993 9593 3685
Giải năm 0314
Giải bốn 34810 70344 98985 77803
90802 80200 88096
Giải ba 03517 14761
Giải nhì 76755
Giải nhất 46813
Đặc biệt 779658
Đầu Đuôi
0 0,2,3
1 0,3,4,4,7
2 6
3
4 4
5 5,8
6 1
7
8 5,5
9 3,3,6
Đầu Đuôi
0,1 0
6 1
0 2
0,1,9,9 3
1,1,4 4
5,8,8 5
2,9 6
1 7
5 8
9
Giải tám 85
Giải bảy 786
Giải sáu 7561 3965 1396
Giải năm 9434
Giải bốn 01052 53141 14258 99597
28109 34574 66645
Giải ba 78240 73566
Giải nhì 13467
Giải nhất 65389
Đặc biệt 763984
Đầu Đuôi
0 9
1
2
3 4
4 0,1,5
5 2,8
6 1,5,6,7
7 4
8 4,5,6,9
9 6,7
Đầu Đuôi
4 0
4,6 1
5 2
3
3,7,8 4
4,6,8 5
6,8,9 6
6,9 7
5 8
0,8 9