-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 34
Giải bảy 454
Giải sáu 9822 4836 2150
Giải năm 6063
Giải bốn 33217 44817 04321 07702
17594 74467 84394
Giải ba 22307 98890
Giải nhì 05804
Giải nhất 09462
Đặc biệt 619640
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 7,7
2 1,2
3 4,6
4 0
5 0,4
6 2,3,7
7
8
9 0,4,4
Đầu Đuôi
4,5,9 0
2 1
0,2,6 2
6 3
0,3,5,9,9 4
5
3 6
0,1,1,6 7
8
9
Giải tám 39
Giải bảy 463
Giải sáu 8409 9903 2028
Giải năm 3256
Giải bốn 61663 35044 79458 35262
67515 16241 80209
Giải ba 76199 08646
Giải nhì 60461
Giải nhất 92516
Đặc biệt 199136
Đầu Đuôi
0 3,9,9
1 5,6
2 8
3 6,9
4 1,4,6
5 6,8
6 1,2,3,3
7
8
9 9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
6 2
0,6,6 3
4 4
1 5
1,3,4,5 6
7
2,5 8
0,0,3,9 9
Giải tám 66
Giải bảy 335
Giải sáu 9165 7840 9357
Giải năm 3917
Giải bốn 48083 12914 70672 55956
79222 78122 75370
Giải ba 70133 32969
Giải nhì 14614
Giải nhất 72370
Đặc biệt 391318
Đầu Đuôi
0
1 4,4,7,8
2 2,2
3 3,5
4 0
5 6,7
6 5,6,9
7 0,0,2
8 3
9
Đầu Đuôi
4,7,7 0
1
2,2,7 2
3,8 3
1,1 4
3,6 5
5,6 6
1,5 7
1 8
6 9
Giải tám 28
Giải bảy 431
Giải sáu 7275 3108 8184
Giải năm 9245
Giải bốn 05560 15929 57969 84835
69856 60394 83995
Giải ba 15852 15076
Giải nhì 26295
Giải nhất 12260
Đặc biệt 356931
Đầu Đuôi
0 8
1
2 8,9
3 1,1,5
4 5
5 2,6
6 0,0,9
7 5,6
8 4
9 4,5,5
Đầu Đuôi
6,6 0
3,3 1
5 2
3
8,9 4
3,4,7,9,9 5
5,7 6
7
0,2 8
2,6 9
Giải tám 28
Giải bảy 893
Giải sáu 2743 4956 8418
Giải năm 3094
Giải bốn 51067 40798 56918 58798
00652 99975 82790
Giải ba 41199 26425
Giải nhì 96321
Giải nhất 28254
Đặc biệt 911404
Đầu Đuôi
0 4
1 8,8
2 1,5,8
3
4 3
5 2,4,6
6 7
7 5
8
9 0,3,4,8,8,9
Đầu Đuôi
9 0
2 1
5 2
4,9 3
0,5,9 4
2,7 5
5 6
6 7
1,1,2,9,9 8
9 9