-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 64
Giải bảy 713
Giải sáu 9738 4247 3341
Giải năm 4166
Giải bốn 17201 41076 42933 69353
95497 63432 40466
Giải ba 22368 25686
Giải nhì 61383
Giải nhất 75063
Đặc biệt 609893
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2
3 2,3,8
4 1,7
5 3
6 3,4,6,6,8
7 6
8 3,6
9 3,7
Đầu Đuôi
0
0,4 1
3 2
1,3,5,6,8,9 3
6 4
5
6,6,7,8 6
4,9 7
3,6 8
9
Giải tám 87
Giải bảy 291
Giải sáu 5685 4037 3256
Giải năm 6791
Giải bốn 83551 87639 10796 59370
17558 45838 83940
Giải ba 06127 90023
Giải nhì 05887
Giải nhất 71953
Đặc biệt 352620
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,7
3 7,8,9
4 0
5 1,3,6,8
6
7 0
8 5,7,7
9 1,1,6
Đầu Đuôi
2,4,7 0
5,9,9 1
2
2,5 3
4
8 5
5,9 6
2,3,8,8 7
3,5 8
3 9
Giải tám 06
Giải bảy 555
Giải sáu 4167 8181 8229
Giải năm 9089
Giải bốn 58077 01384 69911 44516
91607 56091 08041
Giải ba 59124 69237
Giải nhì 83233
Giải nhất 05274
Đặc biệt 706401
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 1,6
2 4,9
3 3,7
4 1
5 5
6 7
7 4,7
8 1,4,9
9 1
Đầu Đuôi
0
0,1,4,8,9 1
2
3 3
2,7,8 4
5 5
0,1 6
0,3,6,7 7
8
2,8 9
Giải tám 82
Giải bảy 655
Giải sáu 8592 2974 4286
Giải năm 9104
Giải bốn 24785 61559 64279 37319
22762 31659 99802
Giải ba 43166 03160
Giải nhì 46249
Giải nhất 20016
Đặc biệt 359219
Đầu Đuôi
0 2,4
1 6,9,9
2
3
4 9
5 5,9,9
6 0,2,6
7 4,9
8 2,5,6
9 2
Đầu Đuôi
6 0
1
0,6,8,9 2
3
0,7 4
5,8 5
1,6,8 6
7
8
1,1,4,5,5,7 9
Giải tám 96
Giải bảy 597
Giải sáu 6546 7593 7787
Giải năm 5677
Giải bốn 13391 24438 10099 51818
04721 89596 81143
Giải ba 92899 09454
Giải nhì 99167
Giải nhất 62166
Đặc biệt 348492
Đầu Đuôi
0
1 8
2 1
3 8
4 3,6
5 4
6 6,7
7 7
8 7
9 1,2,3,6,6,7,9,9
Đầu Đuôi
0
2,9 1
9 2
4,9 3
5 4
5
4,6,9,9 6
6,7,8,9 7
1,3 8
9,9 9