-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 91
Giải bảy 400
Giải sáu 7049 1654 9347
Giải năm 6391
Giải bốn 31179 91467 63644 55137
76428 22363 39535
Giải ba 85103 27314
Giải nhì 71923
Giải nhất 65103
Đặc biệt 539377
Đầu Đuôi
0 0,3,3
1 4
2 3,8
3 5,7
4 4,7,9
5 4
6 3,7
7 7,9
8
9 1,1
Đầu Đuôi
0 0
9,9 1
2
0,0,2,6 3
1,4,5 4
3 5
6
3,4,6,7 7
2 8
4,7 9
Giải tám 74
Giải bảy 165
Giải sáu 4455 4067 6368
Giải năm 2261
Giải bốn 21851 68012 51366 14661
80686 17720 29198
Giải ba 76985 53915
Giải nhì 29749
Giải nhất 56421
Đặc biệt 724170
Đầu Đuôi
0
1 2,5
2 0,1
3
4 9
5 1,5
6 1,1,5,6,7,8
7 0,4
8 5,6
9 8
Đầu Đuôi
2,7 0
2,5,6,6 1
1 2
3
7 4
1,5,6,8 5
6,8 6
6 7
6,9 8
4 9
Giải tám 51
Giải bảy 579
Giải sáu 4197 4326 6442
Giải năm 6548
Giải bốn 00075 90072 48232 85843
81121 70642 46398
Giải ba 73043 29517
Giải nhì 23547
Giải nhất 85914
Đặc biệt 118608
Đầu Đuôi
0 8
1 4,7
2 1,6
3 2
4 2,2,3,3,7,8
5 1
6
7 2,5,9
8
9 7,8
Đầu Đuôi
0
2,5 1
3,4,4,7 2
4,4 3
1 4
7 5
2 6
1,4,9 7
0,4,9 8
7 9
Giải tám 09
Giải bảy 976
Giải sáu 8260 0651 9531
Giải năm 2912
Giải bốn 05090 32689 95178 51466
99981 19781 80312
Giải ba 90671 25048
Giải nhì 42056
Giải nhất 84410
Đặc biệt 025142
Đầu Đuôi
0 9
1 0,2,2
2
3 1
4 2,8
5 1,6
6 0,6
7 1,6,8
8 1,1,9
9 0
Đầu Đuôi
1,6,9 0
3,5,7,8,8 1
1,1,4 2
3
4
5
5,6,7 6
7
4,7 8
0,8 9
Giải tám 42
Giải bảy 230
Giải sáu 7951 1884 8120
Giải năm 3152
Giải bốn 78598 55872 80225 39030
53974 67534 63297
Giải ba 33933 93332
Giải nhì 07023
Giải nhất 42378
Đặc biệt 579870
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,5
3 0,0,2,3,4
4 2
5 1,2
6
7 0,2,4,8
8 4
9 7,8
Đầu Đuôi
2,3,3,7 0
5 1
3,4,5,7 2
2,3 3
3,7,8 4
2 5
6
9 7
7,9 8
9