-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 12
Giải bảy 893
Giải sáu 0070 8731 6484
Giải năm 5266
Giải bốn 06170 91550 50069 10315
04896 74387 97581
Giải ba 33514 79978
Giải nhì 40179
Giải nhất 55684
Đặc biệt 747081
Đầu Đuôi
0
1 2,4,5
2
3 1
4
5 0
6 6,9
7 0,0,8,9
8 1,1,4,4,7
9 3,6
Đầu Đuôi
5,7,7 0
3,8,8 1
1 2
9 3
1,8,8 4
1 5
6,9 6
8 7
7 8
6,7 9
Giải tám 62
Giải bảy 529
Giải sáu 2638 8561 5609
Giải năm 9735
Giải bốn 10159 47408 84747 20290
30481 29251 88032
Giải ba 93587 22153
Giải nhì 50532
Giải nhất 82336
Đặc biệt 365899
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2 9
3 2,2,5,6,8
4 7
5 1,3,9
6 1,2
7
8 1,7
9 0,9
Đầu Đuôi
9 0
5,6,8 1
3,3,6 2
5 3
4
3 5
3 6
4,8 7
0,3 8
0,2,5,9 9
Giải tám 73
Giải bảy 417
Giải sáu 4344 8113 6341
Giải năm 1436
Giải bốn 58654 27002 99023 40504
76009 10975 42574
Giải ba 43715 11019
Giải nhì 05861
Giải nhất 76982
Đặc biệt 695653
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 3,5,7,9
2 3
3 6
4 1,4
5 3,4
6 1
7 3,4,5
8 2
9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
0,8 2
1,2,5,7 3
0,4,5,7 4
1,7 5
3 6
1 7
8
0,1 9
Giải tám 23
Giải bảy 085
Giải sáu 4531 4374 7439
Giải năm 3511
Giải bốn 53858 35518 33753 11742
60189 80863 50515
Giải ba 81717 97917
Giải nhì 60706
Giải nhất 51805
Đặc biệt 309279
Đầu Đuôi
0 5,6
1 1,5,7,7,8
2 3
3 1,9
4 2
5 3,8
6 3
7 4,9
8 5,9
9
Đầu Đuôi
0
1,3 1
4 2
2,5,6 3
7 4
0,1,8 5
0 6
1,1 7
1,5 8
3,7,8 9
Giải tám 15
Giải bảy 151
Giải sáu 0486 5829 2481
Giải năm 8312
Giải bốn 04084 63614 89922 19079
84336 93571 95103
Giải ba 19504 02724
Giải nhì 29777
Giải nhất 88409
Đặc biệt 256612
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 2,2,4,5
2 2,4,9
3 6
4
5 1
6
7 1,7,9
8 1,4,6
9
Đầu Đuôi
0
5,7,8 1
1,1,2 2
0 3
0,1,2,8 4
1 5
3,8 6
7 7
8
0,2,7 9