-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 90
Giải bảy 748
Giải sáu 7385 7391 4928
Giải năm 0371
Giải bốn 77353 29307 82387 38900
75165 56063 18718
Giải ba 94186 65721
Giải nhì 46555
Giải nhất 71799
Đặc biệt 603130
Đầu Đuôi
0 0,7
1 8
2 1,8
3 0
4 8
5 3,5
6 3,5
7 1
8 5,6,7
9 0,1,9
Đầu Đuôi
0,3,9 0
2,7,9 1
2
5,6 3
4
5,6,8 5
8 6
0,8 7
1,2,4 8
9 9
Giải tám 06
Giải bảy 048
Giải sáu 7914 9666 5241
Giải năm 5008
Giải bốn 17321 52236 69851 73606
15414 82087 22903
Giải ba 44623 06620
Giải nhì 36675
Giải nhất 76496
Đặc biệt 526660
Đầu Đuôi
0 3,6,6,8
1 4,4
2 0,1,3
3 6
4 1,8
5 1
6 0,6
7 5
8 7
9 6
Đầu Đuôi
2,6 0
2,4,5 1
2
0,2 3
1,1 4
7 5
0,0,3,6,9 6
8 7
0,4 8
9
Giải tám 67
Giải bảy 614
Giải sáu 8220 3590 5704
Giải năm 9055
Giải bốn 70843 93194 38728 54846
87369 32656 30787
Giải ba 13573 39347
Giải nhì 03228
Giải nhất 19274
Đặc biệt 377932
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 0,8,8
3 2
4 3,6,7
5 5,6
6 7,9
7 3,4
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
2,9 0
1
3 2
4,7 3
0,1,7,9 4
5 5
4,5 6
4,6,8 7
2,2 8
6 9
Giải tám 37
Giải bảy 244
Giải sáu 2142 8096 3575
Giải năm 4911
Giải bốn 41525 16980 71364 56363
36327 47373 23585
Giải ba 45931 83334
Giải nhì 41253
Giải nhất 92384
Đặc biệt 362246
Đầu Đuôi
0
1 1
2 5,7
3 1,4,7
4 2,4,6
5 3
6 3,4
7 3,5
8 0,4,5
9 6
Đầu Đuôi
8 0
1,3 1
4 2
5,6,7 3
3,4,6,8 4
2,7,8 5
4,9 6
2,3 7
8
9
Giải tám 77
Giải bảy 903
Giải sáu 9126 6512 4887
Giải năm 3841
Giải bốn 01171 73611 37189 28550
53234 86848 64081
Giải ba 10785 89842
Giải nhì 24149
Giải nhất 43089
Đặc biệt 547765
Đầu Đuôi
0 3
1 1,2
2 6
3 4
4 1,2,8,9
5 0
6 5
7 1,7
8 1,5,7,9,9
9
Đầu Đuôi
5 0
1,4,7,8 1
1,4 2
0 3
3 4
6,8 5
2 6
7,8 7
4 8
4,8,8 9