-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 16
Giải bảy 902
Giải sáu 6387 9044 8662
Giải năm 4110
Giải bốn 67182 77446 12536 06884
21329 01389 18423
Giải ba 30528 79376
Giải nhì 32118
Giải nhất 22354
Đặc biệt 548238
Đầu Đuôi
0 2
1 0,6,8
2 3,8,9
3 6,8
4 4,6
5 4
6 2
7 6
8 2,4,7,9
9
Đầu Đuôi
1 0
1
0,6,8 2
2 3
4,5,8 4
5
1,3,4,7 6
8 7
1,2,3 8
2,8 9
Giải tám 60
Giải bảy 911
Giải sáu 9164 1174 9377
Giải năm 4854
Giải bốn 20046 85456 20864 11498
53665 09797 89245
Giải ba 61621 96065
Giải nhì 41124
Giải nhất 72610
Đặc biệt 805535
Đầu Đuôi
0
1 0,1
2 1,4
3 5
4 5,6
5 4,6
6 0,4,4,5,5
7 4,7
8
9 7,8
Đầu Đuôi
1,6 0
1,2 1
2
3
2,5,6,6,7 4
3,4,6,6 5
4,5 6
7,9 7
9 8
9
Giải tám 34
Giải bảy 344
Giải sáu 4782 8879 9051
Giải năm 4125
Giải bốn 25722 77621 82919 75270
96677 55070 64559
Giải ba 83381 56105
Giải nhì 81555
Giải nhất 09420
Đặc biệt 372154
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 0,1,2,5
3 4
4 4
5 1,4,5,9
6
7 0,0,7,9
8 1,2
9
Đầu Đuôi
2,7,7 0
2,5,8 1
2,8 2
3
3,4,5 4
0,2,5 5
6
7 7
8
1,5,7 9
Giải tám 81
Giải bảy 015
Giải sáu 2571 7675 6657
Giải năm 8711
Giải bốn 53412 78600 28261 88113
06283 04831 29537
Giải ba 06919 25684
Giải nhì 63253
Giải nhất 71074
Đặc biệt 636659
Đầu Đuôi
0 0
1 1,2,3,5,9
2
3 1,7
4
5 3,7,9
6 1
7 1,4,5
8 1,3,4
9
Đầu Đuôi
0 0
1,3,6,7,8 1
1 2
1,5,8 3
7,8 4
1,7 5
6
3,5 7
8
1,5 9
Giải tám 31
Giải bảy 916
Giải sáu 2237 7863 9036
Giải năm 7061
Giải bốn 21488 63722 46666 62809
05525 79855 55971
Giải ba 64940 01942
Giải nhì 67558
Giải nhất 75194
Đặc biệt 301299
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 2,5
3 1,6,7
4 0,2
5 5,8
6 1,3,6
7 1
8 8
9 4,9
Đầu Đuôi
4 0
3,6,7 1
2,4 2
6 3
9 4
2,5 5
1,3,6 6
3 7
5,8 8
0,9 9