-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 64
Giải bảy 723
Giải sáu 9192 6072 9069
Giải năm 9468
Giải bốn 11700 72224 03463 52403
40453 83008 71816
Giải ba 05720 76955
Giải nhì 56734
Giải nhất 40988
Đặc biệt 364736
Đầu Đuôi
0 0,3,8
1 6
2 0,3,4
3 4,6
4
5 3,5
6 3,4,8,9
7 2
8 8
9 2
Đầu Đuôi
0,2 0
1
7,9 2
0,2,5,6 3
2,3,6 4
5 5
1,3 6
7
0,6,8 8
6 9
Giải tám 76
Giải bảy 263
Giải sáu 6683 6689 4658
Giải năm 9783
Giải bốn 78519 89810 49788 12842
83762 44795 54039
Giải ba 92924 15109
Giải nhì 59411
Giải nhất 68169
Đặc biệt 517418
Đầu Đuôi
0 9
1 0,1,8,9
2 4
3 9
4 2
5 8
6 2,3,9
7 6
8 3,3,8,9
9 5
Đầu Đuôi
1 0
1 1
4,6 2
6,8,8 3
2 4
9 5
7 6
7
1,5,8 8
0,1,3,6,8 9
Giải tám 71
Giải bảy 136
Giải sáu 6074 9329 9103
Giải năm 2784
Giải bốn 79046 10859 70502 85022
40168 72138 12606
Giải ba 67133 33403
Giải nhì 74810
Giải nhất 28092
Đặc biệt 779579
Đầu Đuôi
0 2,3,3,6
1 0
2 2,9
3 3,6,8
4 6
5 9
6 8
7 1,4,9
8 4
9 2
Đầu Đuôi
1 0
7 1
0,2,9 2
0,0,3 3
7,8 4
5
0,3,4 6
7
3,6 8
2,5,7 9
Giải tám 72
Giải bảy 261
Giải sáu 0684 0136 8479
Giải năm 3794
Giải bốn 21023 32181 41148 89792
35578 90193 50672
Giải ba 38906 60541
Giải nhì 95147
Giải nhất 54728
Đặc biệt 269873
Đầu Đuôi
0 6
1
2 3,8
3 6
4 1,7,8
5
6 1
7 2,2,3,8,9
8 1,4
9 2,3,4
Đầu Đuôi
0
4,6,8 1
7,7,9 2
2,7,9 3
8,9 4
5
0,3 6
4 7
2,4,7 8
7 9
Giải tám 53
Giải bảy 744
Giải sáu 3850 8628 7123
Giải năm 1461
Giải bốn 91389 96443 29357 86661
91015 12484 64095
Giải ba 19412 83273
Giải nhì 28545
Giải nhất 87865
Đặc biệt 090052
Đầu Đuôi
0
1 2,5
2 3,8
3
4 3,4,5
5 0,2,3,7
6 1,1,5
7 3
8 4,9
9 5
Đầu Đuôi
5 0
6,6 1
1,5 2
2,4,5,7 3
4,8 4
1,4,6,9 5
6
5 7
2 8
8 9