-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 15
Giải bảy 360
Giải sáu 2957 9688 1844
Giải năm 3735
Giải bốn 52626 02493 35304 18143
86280 39725 99657
Giải ba 27287 89287
Giải nhì 65616
Giải nhất 30754
Đặc biệt 845513
Đầu Đuôi
0 4
1 3,5,6
2 5,6
3 5
4 3,4
5 4,7,7
6 0
7
8 0,7,7,8
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
1
2
1,4,9 3
0,4,5 4
1,2,3 5
1,2 6
5,5,8,8 7
8 8
9
Giải tám 19
Giải bảy 540
Giải sáu 6291 6711 0319
Giải năm 0601
Giải bốn 56504 19456 42020 44560
84088 63615 56105
Giải ba 29034 05239
Giải nhì 77759
Giải nhất 94999
Đặc biệt 965894
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 1,5,9,9
2 0
3 4,9
4 0
5 6,9
6 0
7
8 8
9 1,4,9
Đầu Đuôi
2,4,6 0
0,1,9 1
2
3
0,3,9 4
0,1 5
5 6
7
8 8
1,1,3,5,9 9
Giải tám 23
Giải bảy 882
Giải sáu 9896 5211 0011
Giải năm 0514
Giải bốn 96895 22834 74625 75888
70856 21685 22506
Giải ba 25467 00991
Giải nhì 39833
Giải nhất 10134
Đặc biệt 871306
Đầu Đuôi
0 6,6
1 1,1,4
2 3,5
3 3,4,4
4
5 6
6 7
7
8 2,5,8
9 1,5,6
Đầu Đuôi
0
1,1,9 1
8 2
2,3 3
1,3,3 4
2,8,9 5
0,0,5,9 6
6 7
8 8
9
Giải tám 14
Giải bảy 346
Giải sáu 2742 5882 2451
Giải năm 2802
Giải bốn 61627 67268 44361 64095
41559 27015 78510
Giải ba 88348 16082
Giải nhì 67399
Giải nhất 14889
Đặc biệt 605839
Đầu Đuôi
0 2
1 0,4,5
2 7
3 9
4 2,6,8
5 1,9
6 1,8
7
8 2,2,9
9 5,9
Đầu Đuôi
1 0
5,6 1
0,4,8,8 2
3
1 4
1,9 5
4 6
2 7
4,6 8
3,5,8,9 9
Giải tám 24
Giải bảy 061
Giải sáu 2742 6546 0694
Giải năm 7063
Giải bốn 18353 91282 16142 32860
08853 67217 37591
Giải ba 52365 93537
Giải nhì 19776
Giải nhất 49448
Đặc biệt 826694
Đầu Đuôi
0
1 7
2 4
3 7
4 2,2,6,8
5 3,3
6 0,1,3,5
7 6
8 2
9 1,4,4
Đầu Đuôi
6 0
6,9 1
4,4,8 2
5,5,6 3
2,9,9 4
6 5
4,7 6
1,3 7
4 8
9