-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Ký hiệu trúng ĐB: 3PD - 11PD - 1PD
Đặc biệt 68355
Giải nhất 53321
Giải nhì 47449 97545
Giải ba 81898 74780 32429
97099 75658 71993
Giải tư 0398 9922 4190 4398
Giải năm 7737 0533 1756
2496 8300 2435
Giải sáu 226 653 341
Giải bảy 81 15 46 43
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 1,2,6,9
3 3,5,7
4 1,3,5,6,9
5 3,5,6,8
6
7
8 0,1
9 0,3,6,8,8,8,9
Đầu Đuôi
0,8,9 0
2,4,8 1
2 2
3,4,5,9 3
4
1,3,4,5 5
2,4,5,9 6
3 7
5,9,9,9 8
2,4,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 14NH - 12NH - 4NH
Đặc biệt 68490
Giải nhất 71330
Giải nhì 63573 76967
Giải ba 39455 59430 51209
83932 63784 61407
Giải tư 9779 0068 8738 2333
Giải năm 4765 4139 3089
4654 0418 0379
Giải sáu 182 226 256
Giải bảy 40 07 62 52
Đầu Đuôi
0 7,7,9
1 8
2 6
3 0,0,2,3,8,9
4 0
5 2,4,5,6
6 2,5,7,8
7 3,9,9
8 2,4,9
9 0
Đầu Đuôi
3,3,4,9 0
1
3,5,6,8 2
3,7 3
5,8 4
5,6 5
2,5 6
0,0,6 7
1,3,6 8
0,3,7,7,8 9
Ký hiệu trúng ĐB: 14NA - 6NA - 3NA
Đặc biệt 85978
Giải nhất 66484
Giải nhì 73772 58816
Giải ba 67055 52550 46331
01315 68324 72988
Giải tư 6856 0319 5675 3374
Giải năm 2238 2877 2033
1030 7479 7204
Giải sáu 401 767 900
Giải bảy 24 07 58 95
Đầu Đuôi
0 0,1,4,7
1 5,6,9
2 4,4
3 0,1,3,8
4
5 0,5,6,8
6 7
7 2,4,5,7,8,9
8 4,8
9 5
Đầu Đuôi
0,3,5 0
0,3 1
7 2
3 3
0,2,2,7,8 4
1,5,7,9 5
1,5 6
0,6,7 7
3,5,7,8 8
1,7 9
Ký hiệu trúng ĐB: 2MD - 3MD - 4MD
Đặc biệt 53768
Giải nhất 37656
Giải nhì 89892 99859
Giải ba 16273 03052 55789
26128 63211 38163
Giải tư 5531 0922 5225 4330
Giải năm 9865 8867 0718
5086 2804 9634
Giải sáu 920 512 135
Giải bảy 19 90 44 52
Đầu Đuôi
0 4
1 1,2,8,9
2 0,2,5,8
3 0,1,4,5
4 4
5 2,2,6,9
6 3,5,7,8
7 3
8 6,9
9 0,2
Đầu Đuôi
2,3,9 0
1,3 1
1,2,5,5,9 2
6,7 3
0,3,4 4
2,3,6 5
5,8 6
6 7
1,2,6 8
1,5,8 9
Ký hiệu trúng ĐB: 1VZ - 9VZ - 4VZ
Đặc biệt 86598
Giải nhất 39828
Giải nhì 79262 02646
Giải ba 41699 13988 10483
70653 23279 54378
Giải tư 8247 3674 4100 4620
Giải năm 4640 9007 6357
2581 3965 3987
Giải sáu 795 727 094
Giải bảy 60 23 39 19
Đầu Đuôi
0 0,7
1 9
2 0,3,7,8
3 9
4 0,6,7
5 3,7
6 0,2,5
7 4,8,9
8 1,3,7,8
9 4,5,8,9
Đầu Đuôi
0,2,4,6 0
8 1
6 2
2,5,8 3
7,9 4
6,9 5
4 6
0,2,4,5,8 7
2,7,8,9 8
1,3,7,9 9