-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Ký hiệu trúng ĐB: 3KU - 13KU - 5KU
Đặc biệt 57480
Giải nhất 40751
Giải nhì 27130 69477
Giải ba 75916 39968 22680
35750 67352 15052
Giải tư 5258 0129 0749 0873
Giải năm 3925 2275 6617
8019 5827 5047
Giải sáu 126 308 876
Giải bảy 00 49 12 55
Đầu Đuôi
0 0,8
1 2,6,7,9
2 5,6,7,9
3 0
4 7,9,9
5 0,1,2,2,5,8
6 8
7 3,5,6,7
8 0,0
9
Đầu Đuôi
0,3,5,8,8 0
5 1
1,5,5 2
7 3
4
2,5,7 5
1,2,7 6
1,2,4,7 7
0,5,6 8
1,2,4,4 9
Ký hiệu trúng ĐB: 13KM - 9KM - 5KM
Đặc biệt 65826
Giải nhất 11452
Giải nhì 62655 92414
Giải ba 63079 60465 57932
41915 30829 83970
Giải tư 0617 5272 1859 7344
Giải năm 9007 2723 9513
5774 1509 7501
Giải sáu 952 353 424
Giải bảy 42 02 46 19
Đầu Đuôi
0 1,2,7,9
1 3,4,5,7,9
2 3,4,6,9
3 2
4 2,4,6
5 2,2,3,5,9
6 5
7 0,2,4,9
8
9
Đầu Đuôi
7 0
0 1
0,3,4,5,5,7 2
1,2,5 3
1,2,4,7 4
1,5,6 5
2,4 6
0,1 7
8
0,1,2,5,7 9
Ký hiệu trúng ĐB: 11HY - 12HY - 1HY
Đặc biệt 93843
Giải nhất 40130
Giải nhì 06541 59475
Giải ba 07591 78144 04746
88999 70819 40731
Giải tư 8083 3121 1022 2354
Giải năm 9246 3444 6151
1071 2031 5949
Giải sáu 390 842 396
Giải bảy 44 04 78 88
Đầu Đuôi
0 4
1 9
2 1,2
3 0,1,1
4 1,2,3,4,4,4,6,6,9
5 1,4
6
7 1,5,8
8 3,8
9 0,1,6,9
Đầu Đuôi
3,9 0
2,3,3,4,5,7,9 1
2,4 2
4,8 3
0,4,4,4,5 4
7 5
4,4,9 6
7
7,8 8
1,4,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 11HQ - 10HQ - 8HQ
Đặc biệt 62279
Giải nhất 66943
Giải nhì 22093 92817
Giải ba 34335 46698 10329
63784 57742 61250
Giải tư 0066 5021 7259 0059
Giải năm 7184 4591 2398
8646 0186 8611
Giải sáu 425 443 869
Giải bảy 65 33 36 39
Đầu Đuôi
0
1 1,7
2 1,5,9
3 3,5,6,9
4 2,3,3,6
5 0,9,9
6 5,6,9
7 9
8 4,4,6
9 1,3,8,8
Đầu Đuôi
5 0
1,2,9 1
4 2
3,4,4,9 3
8,8 4
2,3,6 5
3,4,6,8 6
1 7
9,9 8
2,3,5,5,6,7 9
Ký hiệu trúng ĐB: 7GY - 5GY - 15GY
Đặc biệt 71892
Giải nhất 00967
Giải nhì 76205 84573
Giải ba 46326 54946 97053
56226 70714 61043
Giải tư 6340 3945 0048 2066
Giải năm 1714 8635 0031
8551 4438 4918
Giải sáu 163 257 436
Giải bảy 34 64 70 85
Đầu Đuôi
0 5
1 4,4,8
2 6,6
3 1,4,5,6,8
4 0,3,5,6,8
5 1,3,7
6 3,4,6,7
7 0,3
8 5
9 2
Đầu Đuôi
4,7 0
3,5 1
9 2
4,5,6,7 3
1,1,3,6 4
0,3,4,8 5
2,2,3,4,6 6
5,6 7
1,3,4 8
9