-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Ký hiệu trúng ĐB: 5KT - 14KT - 1KT
Đặc biệt 65132
Giải nhất 27219
Giải nhì 20750 71078
Giải ba 31697 48439 09036
11799 98809 04611
Giải tư 1896 7354 5909 4400
Giải năm 8028 5553 7838
4068 0831 8115
Giải sáu 609 959 670
Giải bảy 24 80 68 02
Đầu Đuôi
0 0,2,9,9,9
1 1,5,9
2 4,8
3 1,2,6,8,9
4
5 0,3,4,9
6 8,8
7 0,8
8 0
9 6,7,9
Đầu Đuôi
0,5,7,8 0
1,3 1
0,3 2
5 3
2,5 4
1 5
3,9 6
9 7
2,3,6,6,7 8
0,0,0,1,3,5,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 6KL - 5KL - 7KL - 22KL - 10KL
Đặc biệt 32999
Giải nhất 32196
Giải nhì 09121 88937
Giải ba 03122 20239 08897
63291 35519 90363
Giải tư 3279 0328 0196 6040
Giải năm 3711 6774 8125
0724 0446 1121
Giải sáu 984 804 272
Giải bảy 15 11 12 94
Đầu Đuôi
0 4
1 1,1,2,5,9
2 1,1,2,4,5,8
3 7,9
4 0,6
5
6 3
7 2,4,9
8 4
9 1,4,6,6,7,9
Đầu Đuôi
4 0
1,1,2,2,9 1
1,2,7 2
6 3
0,2,7,8,9 4
1,2 5
4,9,9 6
3,9 7
2 8
1,3,7,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 1HX - 11HX - 3HX
Đặc biệt 08988
Giải nhất 22416
Giải nhì 43606 56865
Giải ba 74843 12527 05270
36939 44042 11960
Giải tư 9217 8222 3349 3524
Giải năm 7923 5235 7728
2059 3936 8850
Giải sáu 644 850 157
Giải bảy 52 38 08 57
Đầu Đuôi
0 6,8
1 6,7
2 2,3,4,7,8
3 5,6,8,9
4 2,3,4,9
5 0,0,2,7,7,9
6 0,5
7 0
8 8
9
Đầu Đuôi
5,5,6,7 0
1
2,4,5 2
2,4 3
2,4 4
3,6 5
0,1,3 6
1,2,5,5 7
0,2,3,8 8
3,4,5 9
Ký hiệu trúng ĐB: 12HP - 3HP - 4HP
Đặc biệt 95565
Giải nhất 31663
Giải nhì 92374 72652
Giải ba 53401 82456 76801
72109 64210 15377
Giải tư 2696 0661 6027 1009
Giải năm 5880 0194 2866
3941 1653 7485
Giải sáu 197 722 373
Giải bảy 90 97 23 99
Đầu Đuôi
0 1,1,9,9
1 0
2 2,3,7
3
4 1
5 2,3,6
6 1,3,5,6
7 3,4,7
8 0,5
9 0,4,6,7,7,9
Đầu Đuôi
1,8,9 0
0,0,4,6 1
2,5 2
2,5,6,7 3
7,9 4
6,8 5
5,6,9 6
2,7,9,9 7
8
0,0,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 13GX - 15GX - 8GX
Đặc biệt 04289
Giải nhất 05242
Giải nhì 95071 64877
Giải ba 34673 64527 40670
50986 05702 31069
Giải tư 9439 0223 1726 4099
Giải năm 6377 2525 1347
3788 2872 1798
Giải sáu 548 660 831
Giải bảy 29 18 94 15
Đầu Đuôi
0 2
1 5,8
2 3,5,6,7,9
3 1,9
4 2,7,8
5
6 0,9
7 0,1,2,3,7,7
8 6,8,9
9 4,8,9
Đầu Đuôi
6,7 0
3,7 1
0,4,7 2
2,7 3
9 4
1,2 5
2,8 6
2,4,7,7 7
1,4,8,9 8
2,3,6,8,9 9