-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Ký hiệu trúng ĐB: 6NM - 8NM - 15NM
Đặc biệt 16289
Giải nhất 51376
Giải nhì 67661 44043
Giải ba 61978 87451 83773
21171 48198 09837
Giải tư 1211 9430 4182 7364
Giải năm 7497 0233 1859
9736 2928 3840
Giải sáu 517 648 910
Giải bảy 58 23 86 57
Đầu Đuôi
0
1 0,1,7
2 3,8
3 0,3,6,7
4 0,3,8
5 1,7,8,9
6 1,4
7 1,3,6,8
8 2,6,9
9 7,8
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1,5,6,7 1
8 2
2,3,4,7 3
6 4
5
3,7,8 6
1,3,5,9 7
2,4,5,7,9 8
5,8 9
Ký hiệu trúng ĐB: 1ND - 7ND - 2ND
Đặc biệt 81937
Giải nhất 00433
Giải nhì 81286 55350
Giải ba 19483 98948 66315
87012 46315 58704
Giải tư 0909 6903 5444 0134
Giải năm 4221 8132 7896
0419 3319 4167
Giải sáu 525 820 921
Giải bảy 95 19 33 39
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 2,5,5,9,9,9
2 0,1,1,5
3 2,3,3,4,7,9
4 4,8
5 0
6 7
7
8 3,6
9 5,6
Đầu Đuôi
2,5 0
2,2 1
1,3 2
0,3,3,8 3
0,3,4 4
1,1,2,9 5
8,9 6
3,6 7
4 8
0,1,1,1,3 9
Ký hiệu trúng ĐB: 15MG - 5MG - 3MG
Đặc biệt 98073
Giải nhất 45763
Giải nhì 15351 32341
Giải ba 27799 85413 26094
94620 93354 20309
Giải tư 3402 4770 6880 7930
Giải năm 8681 7759 7037
3897 5259 2412
Giải sáu 483 393 793
Giải bảy 10 38 54 55
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,2,3
2 0
3 0,7,8
4 1
5 1,4,4,5,9,9
6 3
7 0,3
8 0,1,3
9 3,3,4,7,9
Đầu Đuôi
1,2,3,7,8 0
4,5,8 1
0,1 2
1,6,7,8,9,9 3
5,5,9 4
5 5
6
3,9 7
3 8
0,5,5,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 8YZ - 4YZ - 10YZ
Đặc biệt 69886
Giải nhất 10248
Giải nhì 33354 45804
Giải ba 57190 30609 17491
64528 39346 99100
Giải tư 1428 5182 0193 8434
Giải năm 6158 5233 6291
8518 3726 6340
Giải sáu 047 658 807
Giải bảy 11 40 37 57
Đầu Đuôi
0 0,4,7,9
1 1,8
2 6,8,8
3 3,4,7
4 0,0,6,7,8
5 4,7,8,8
6
7
8 2,6
9 0,1,1,3
Đầu Đuôi
0,4,4,9 0
1,9,9 1
8 2
3,9 3
0,3,5 4
5
2,4,8 6
0,3,4,5 7
1,2,2,4,5,5 8
0 9
Ký hiệu trúng ĐB: 3UY - 2UY - 4UY
Đặc biệt 39101
Giải nhất 12949
Giải nhì 00483 25293
Giải ba 91252 28436 22493
69686 88572 26361
Giải tư 6840 2548 4814 2494
Giải năm 8458 0809 8344
3982 3415 6171
Giải sáu 723 479 959
Giải bảy 13 11 81 00
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 1,3,4,5
2 3
3 6
4 0,4,8,9
5 2,8,9
6 1
7 1,2,9
8 1,2,3,6
9 3,3,4
Đầu Đuôi
0,4 0
0,1,6,7,8 1
5,7,8 2
1,2,8,9,9 3
1,4,9 4
1 5
3,8 6
7
4,5 8
0,4,5,7 9