-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Ký hiệu trúng ĐB: 13PF - 7PF - 8PF
Đặc biệt 85507
Giải nhất 47061
Giải nhì 45630 18275
Giải ba 59029 93544 52148
67976 22338 44580
Giải tư 8227 1232 5070 3169
Giải năm 9048 6197 0654
7003 9418 0310
Giải sáu 313 560 309
Giải bảy 38 09 11 43
Đầu Đuôi
0 3,7,9,9
1 0,1,3,8
2 7,9
3 0,2,8,8
4 3,4,8,8
5 4
6 0,1,9
7 0,5,6
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,3,6,7,8 0
1,6 1
3 2
0,1,4 3
4,5 4
7 5
7 6
0,2,9 7
1,3,3,4,4 8
0,0,2,6 9
Ký hiệu trúng ĐB: 11PC - 1PC - 6PC
Đặc biệt 77107
Giải nhất 94404
Giải nhì 50088 50440
Giải ba 78387 83252 30459
44722 86383 27087
Giải tư 7230 4175 6723 8206
Giải năm 1551 6637 9931
9951 4708 6074
Giải sáu 620 414 723
Giải bảy 53 85 17 11
Đầu Đuôi
0 4,6,7,8
1 1,4,7
2 0,2,3,3
3 0,1,7
4 0
5 1,1,2,3,9
6
7 4,5
8 3,5,7,7,8
9
Đầu Đuôi
2,3,4 0
1,3,5,5 1
2,5 2
2,2,5,8 3
0,1,7 4
7,8 5
0 6
0,1,3,8,8 7
0,8 8
5 9
Ký hiệu trúng ĐB: 3NL - 6NL - 4NL
Đặc biệt 67166
Giải nhất 62015
Giải nhì 19632 96225
Giải ba 42791 84870 27572
06346 25777 39988
Giải tư 1065 8325 4740 5483
Giải năm 6058 7722 8000
6600 5057 7119
Giải sáu 271 857 902
Giải bảy 24 08 38 84
Đầu Đuôi
0 0,0,2,8
1 5,9
2 2,4,5,5
3 2,8
4 0,6
5 7,7,8
6 5,6
7 0,1,2,7
8 3,4,8
9 1
Đầu Đuôi
0,0,4,7 0
7,9 1
0,2,3,7 2
8 3
2,8 4
1,2,2,6 5
4,6 6
5,5,7 7
0,3,5,8 8
1 9
Ký hiệu trúng ĐB: 3NG - 4NG - 2NG
Đặc biệt 01783
Giải nhất 53350
Giải nhì 44101 57652
Giải ba 29852 93909 08821
94694 38897 24119
Giải tư 6617 8366 4722 9436
Giải năm 1871 6151 4284
5975 9502 2052
Giải sáu 613 740 725
Giải bảy 04 61 93 65
Đầu Đuôi
0 1,2,4,9
1 3,7,9
2 1,2,5
3 6
4 0
5 0,1,2,2,2
6 1,5,6
7 1,5
8 3,4
9 3,4,7
Đầu Đuôi
4,5 0
0,2,5,6,7 1
0,2,5,5,5 2
1,8,9 3
0,8,9 4
2,6,7 5
3,6 6
1,9 7
8
0,1 9
Ký hiệu trúng ĐB: 4NC - 13NC - 15NC
Đặc biệt 19120
Giải nhất 63741
Giải nhì 38353 93296
Giải ba 29158 64899 76760
15050 12602 24702
Giải tư 0525 1282 2047 3072
Giải năm 1351 9763 0857
6857 7965 6430
Giải sáu 968 096 507
Giải bảy 95 31 88 13
Đầu Đuôi
0 2,2,7
1 3
2 0,5
3 0,1
4 1,7
5 0,1,3,7,7,8
6 0,3,5,8
7 2
8 2,8
9 5,6,6,9
Đầu Đuôi
2,3,5,6 0
3,4,5 1
0,0,7,8 2
1,5,6 3
4
2,6,9 5
9,9 6
0,4,5,5 7
5,6,8 8
9 9