-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 22-6-2021
5EA - 12EA - 7EA - 11EA - 13EA - 10EA
ĐB 34505
Giải 1 41158
Giải 2 4668684680
Giải 3 657529820201898721327721811699
Giải 4 4601779629203030
Giải 5 654507183173794772794242
Giải 6 546309896
Giải 7 17685860
Đầu Đuôi
0 1,2,5,9
1 7,8,8
2 0
3 0,2
4 2,5,6,7
5 2,8,8
6 0,8
7 3,9
8 0,6
9 6,6,8,9
Đầu Đuôi
2,3,6,8 0
0 1
0,3,4,5 2
7 3
4
0,4 5
4,8,9,9 6
1,4 7
1,1,5,5,6,9 8
0,7,9 9