-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 4-8-2021
4GC - 13GC - 1GC - 5GC - 3GC - 10GC
ĐB 46441
Giải 1 30932
Giải 2 9255173119
Giải 3 759790888320015853219508971113
Giải 4 6612166610199573
Giải 5 204526295947448569140448
Giải 6 002250613
Giải 7 40847453
Đầu Đuôi
0 2
1 2,3,3,4,5,9,9
2 1,9
3 2
4 0,1,5,7,8
5 0,1,3
6 6
7 3,4,9
8 3,4,5,9
9
Đầu Đuôi
4,5 0
2,4,5 1
0,1,3 2
1,1,5,7,8 3
1,7,8 4
1,4,8 5
6 6
4 7
4 8
1,1,2,7,8 9